Một số cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu từ ngày 1/12/2007

0 Vũ Thu (Theo Website Chính phủ)
Thủ tướng Chính phủ đã quyết định nghỉ hưu từ 1/12/2007 đối với một số cán bộ lãnh đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an.

Một số cán bộ lãnh đạo nghỉ hưu từ ngày 1/12/2007

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định nghỉ hưu từ 1/12/2007 đối với một số cán bộ lãnh đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an.

Theo đó, các cán bộ lãnh đạo của các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Ngoại giao và  Bộ Công an nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/12/2007 gồm:

Ông Chu Tuấn Cáp, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao;

Ông Đỗ Hải Dũng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Trung tướng Trần Văn Thảo, Bộ Công an;

Trung tướng Trần Quang Bình, Bộ Công an;

Trung tướng Đỗ Xuân Thọ, Bộ Công an;

Trung tướng Nguyễn Văn Thắng, Bộ Công an;

Trung tướng Lê Văn Thành, Bộ Công an;

Trung tướng Nguyễn Xuân Xinh, Bộ Công an;

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Phương, Bộ Công an;

Thiếu tướng Trịnh Văn Kiệm, Bộ Công an;

Thiếu tướng Nguyễn Duy Hùng, Bộ Công an;

Thiếu tướng Nguyễn Văn Khá, Bộ Công an.

Tại Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 12/11, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định ông Hà Học Trạc, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam nghỉ hưu từ ngày 1/12/2007.

Vũ Thu

Theo Website Chính phủ

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top