Mỗi tuần, chủ tịch xã dành 1 ngày tiếp dân

0 N.K
(ANTĐ) - UBND TP vừa ban hành quy định mới về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, trừ các khiếu nại liên quan đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Mỗi tuần, chủ tịch xã dành 1 ngày tiếp dân

(ANTĐ) - UBND TP vừa ban hành quy định mới về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, trừ các khiếu nại liên quan đến việc thực hiện hợp đồng lao động.

Theo đó, thủ trưởng cơ quan Nhà nước các cấp và các cơ quan chuyên môn thuộc TP Hà Nội có trách nhiệm định kỳ tiếp công dân để xem xét, xử lý, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Cụ thể, chủ tịch UBND cấp xã mỗi tuần ít nhất một ngày; chủ tịch UBND cấp huyện mỗi tháng ít nhất hai ngày; Chủ tịch UBND TP và Thủ trưởng các cơ quan Nhà nước khác mỗi tháng ít nhất một ngày. Ngoài ra, Ban Tiếp công dân của thành phố, tổ tiếp công dân cấp huyện, UBND cấp xã, các sở, ban, ngành cử cán bộ tiếp công dân hàng ngày, trừ ngày nghỉ và ngày lễ.

N.K

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top