Mit-tinh trọng thể 35 năm ngày thành lập Tổng cục Chính trị CAND

0 Châu Anh
ANTĐ Sáng 17-6, Bộ Công an đã trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Tổng cục Chính trị CAND và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất. 

Tới dự có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Tô Huy Rứa, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; các đồng chí trong Đảng ủy CATƯ và lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, các thế hệ CBCS Tổng cục Chính trị...

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên lá cờ

truyền thống của Tổng cục Chính trị CAND

Trong diễn văn ôn lại truyền thống, Trung tướng Trần Bá Thiều khẳng định ngay từ khi mới thành lập, đã có một bộ phận thuộc Văn phòng của Sở Liêm phóng và Nha Công an Trung ương làm nhiệm vụ tuyên truyền cho Công an viên biết yêu nghề nghiệp, tuyên truyền để quần chúng nhân dân hiểu biết, quý trọng giúp đỡ Công an, nghiên cứu tổ chức và những vấn đề liên quan đến công tác Công an; tổ chức quản lý, kiểm tra công tác huấn luyện của lực lượng Công an. Theo sự phát triển của lực lượng trong từng thời kỳ, các tổ chức chuyên trách về công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân (XDLL CAND) lần lượt được ra đời …

35 năm qua, thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Tổng cục Chính trị CAND luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ, đã kịp thời phục vụ Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước về đường lối, phương châm, nguyên tắc, biện pháp XDLL CAND phù hợp trong từng thời kỳ. Với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, 35 năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Tổng cục Chính trị CAND luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Ghi nhận những đóng góp của Tổng cục Chính trị CAND trong suốt 35 năm qua, thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Tổng cục Chính trị CAND.

Huân chương Quân công hạng Nhất là phần thưởng ghi nhận những thành tích của Tổng cục Chính trị CAND trong 35 năm qua

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Tổng cục Chính trị CAND tại lễ kỷ niệm, Thượng tướng Tô Lâm khẳng định, công tác chính trị, công tác XDLL CAND có vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác Công an, quyết định đến chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

Tổng cục đã tham mưu và trực tiếp tổ chức thực hiện, kiểm tra, hướng dẫn các mặt công tác chính trị, công tác XDLL trong CAND, góp phần quan trọng vào việc XDLL CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Có thể khẳng định, trong mỗi chiến công, thành tích của lực lượng CAND đều có phần đóng góp xứng đáng, quan trọng của công tác chính trị, công tác XDLL CAND…

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an giao nhiệm vụ cho

Tổng cục Chính trị CAND trong giai đoạn mới

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi mới để đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng. Tuy nhiên, những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đang đặt ra những khó khăn và thách thức to lớn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tình hình đó đặt ra những nhiệm vụ rất nặng nề và khẩn trương cho lực lượng CAND nói chung, công tác chính trị công tác XDLL CAND nói riêng.

Do đó, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Tổng cục Chính trị CAND và Công an các đơn vị, địa phương cần bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ để chủ động tham mưu đề xuất Đảng ủy CATƯ, Bộ Công an ban hành các chủ trương, đường lối, biện pháp có tính cơ bản chiến lược về công tác chính trị, công tác XDLL CAND. 

Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, lực lượng Quân đội, đặc biệt là Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trong công tác chính trị, xây dựng lực lượng CAND. Tiếp tục kiện toàn hệ thống cơ quan chính trị, cơ quan XDLL Công an các cấp tinh gọn, chất lượng, nâng cao vai trò, vị thế ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ công tác chính trị của lực lượng CAND trong tình hình mới…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top