Mặt trận Tổ Quốc TP Hà Nội giám sát, phát hiện hơn 1.200 vi phạm

0 Phú Khánh
ANTD.VN - 6 tháng đầu năm 2018, MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã giám sát phát hiện hơn 1.200 vi phạm; chuyển đề xuất, kiến nghị gần 1.000 vụ việc cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 80.571m2 đất và 210 triệu đồng…

Ngày 20-7, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Hội Vũ Hồng Khanh đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

6 tháng đầu năm, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào thi đua yêu nước; kế hoạch tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Tập trung đẩy mạnh hoạt động giám sát, 6 tháng đầu năm, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức hơn 6.400 cuộc giám sát, phát hiện hơn 1.200 việc vi phạm; chuyển đề xuất, kiến nghị gần 1.000 vụ cho các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; kiến nghị thu hồi về cho Nhà nước 80.571m2 đất và 210 triệu đồng…

Theo MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, bên cạnh những kết quả đáng phấn khởi, cử tri, nhân dân Hà Nội vẫn còn nhiều băn khoăn lo lắng một số vấn đề như: môi trường kinh doanh nông nghiệp chưa hấp dẫn, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất còn thấp; công nghệ chế biến phát triển chậm, sức cạnh tranh yếu; vẫn còn mối lo VSATTP… Đặc biệt, tình trạng quản lý nhà chung cư, đất công, dự án treo, phòng chống cháy nổ còn nhiều bức xúc.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp cần tiếp tục thực hiện 6 mục tiêu trọng tâm đã đề ra; tăng cường nắm tình hình, bám sát những kiến nghị của Nhân dân để định hướng cách giải quyết cho MTTQ Trung ương và lãnh đạo thành phố. Đặc biệt, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết cần được đẩy lên thành sự kiện không chỉ của mặt trận mà của cả hệ thống chính trị trong toàn thành phố…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top