Mạnh dạn đột phá, sáng tạo trong công tác đối ngoại

0 Minh Trí
ANTD.VN - Sáng 13-8, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 với chủ đề “Ngoại giao Việt Nam: chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII” đã khai mạc tại Hà Nội.

ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị

Tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 diễn ra vào thời điểm rất quan trọng. Đây là dịp kiểm điểm giữa kỳ việc triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XII, hướng tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XII và Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020.

Với mục tiêu bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia-dân tộc, chúng ta đã tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng yếu về đối ngoại mà Đại hội Đảng XII đề ra, đặc biệt là hai nhóm nhiệm vụ lớn mà Tổng Bí thư đã chỉ đạo tại Hội nghị Ngoại giao 29, đó là tranh thủ tối đa nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước và góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền, lãnh thổ, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. 

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đọc báo cáo điểm lại tình hình thế giới và khu vực, kết quả công tác đối ngoại kể từ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 29 đến nay. Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã phát biểu tham luận, đánh giá tình hình thế giới, khu vực; nêu bật những thành tựu đạt được từ Hội nghị Ngoại giao 29 đến nay, công tác phối hợp giữa ngành Ngoại giao với các ngành trên mặt trận đối ngoại đồng thời đề ra phương hướng, biện pháp tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng làm công tác đối ngoại trong thời gian tới. 

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng và cảm ơn những đóng góp to lớn, rất có ý nghĩa của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nói chung, của ngành Ngoại giao nói riêng. Tổng Bí thư chỉ rõ với sự cố gắng nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, công tác đối ngoại của Việt Nam trong gần 3 năm qua, đặc biệt là trong năm 2017 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trở thành một điểm sáng trong toàn bộ những thành tựu chung của đất nước.

Từ năm 2016 đến nay, công tác đối ngoại tiếp tục góp phần quan trọng nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đưa quan hệ của Việt Nam với các nước, nhất là các đối tác ưu tiên, quan trọng đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững. Tán thành với các định hướng, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra và chủ đề của Hội nghị là “Chủ động, sáng tạo và hiệu quả”, Tổng Bí thư nhấn mạnh cần tiếp tục đổi mới tư duy trong công tác đối ngoại, dám nghĩ, dám làm, có tinh thần chủ động tiến công, dám vượt ra khỏi những tư duy, những lĩnh vực quen thuộc để có suy nghĩ và hành động vượt tầm quốc gia, đạt tới tầm khu vực và quốc tế; xây dựng vị thế và tâm thế mới của Việt Nam trong xử lý quan hệ với các nước cả song phương và đa phương.

“Các vấn đề thuộc lợi ích cốt lõi của Việt Nam đòi hỏi chúng ta phải thể hiện tiếng nói mạnh mẽ hơn và lập trường đối ngoại tích cực hơn, trước hết ở trong khu vực;” đồng thời phải đẩy mạnh tư duy đổi mới, mạnh dạn đột phá, sáng tạo trong công tác, tìm ra cách làm mới, đối tác mới, hướng đi mới. Một trong những yêu cầu then chốt là phải luôn kiên trì, bình tĩnh, sáng suốt xử lý đúng đắn mọi vấn đề phức tạp trong đối ngoại, trong đó có vấn đề chủ quyền, lãnh thổ. 

Để hoàn thành được những nhiệm vụ nêu trên, phải đặc biệt chú trọng công tác xây dựng ngành, tập trung vào hai nhiệm vụ chính là sắp xếp tổ chức bộ máy và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. “Nhà ngoại giao luôn ghi nhớ rằng, phía sau mình là Đảng, là đất nước, là nhân dân. Phải tự tin, vững vàng, kiên định và khôn khéo”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 tiếp tục làm việc đến ngày 17-8. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top