Lương hưu sẽ trở thành thu nhập cơ bản của người cao tuổi

0 P.Phương
ANTD.VN - Mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội vẫn đang là bài toán nan giải với các nhà hoạch định chính sách khi tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội gia tăng hằng năm thấp, số người về “hưu non” xấp xỉ số người đóng mới.

ảnh 1

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu có thể sẽ được điều chỉnh

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 7-2018, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 13,94 triệu người, bảo hiểm xã hội tự nguyện là 230 nghìn người, bảo hiểm thất nghiệp là 11,89 triệu người, bảo hiểm y tế là 81,69 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,2% dân số. 

Trong những năm qua, việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: chưa hướng đến bảo hiểm xã hội toàn dân, sự kết nối giữa chính sách chưa đồng bộ, chặt chẽ, bảo hiểm xã hội bắt buộc còn bỏ sót một số nhóm đối tượng có nhu cầu và có khả năng tham gia.

Các chuyên gia lao động cho rằng, việc mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững. Hiện nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội ở mức rất thấp, khoảng hơn 25%. Điều đó có nghĩa là vẫn còn khoảng 75% người lao động đang trong độ tuổi có việc làm và có thu nhập sau khi hết độ tuổi lao động mà không may gặp rủi ro, ốm đau thì họ sẽ lấy gì để hỗ trợ. 

Để khắc phục tình trạng trên, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm  toàn dân; ngày 23-5-2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Bộ LĐ-TB&XH đang đề xuất thiết kế chính sách bảo hiểm xã hội phù hợp với thông lệ quốc tế, dựa trên nguyên tắc đóng – hưởng và có tính chia sẻ. Để mở rộng đối tượng tham gia thời gian tới, theo Bộ LĐ-TB&XH cần quy định giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đủ điều kiện hưởng lương hưu, nâng mức hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, gắn với quyền lợi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với các ưu đãi khác của nhà nước như ưu đãi vay vốn sản xuất kinh doanh.

Nếu người đóng bảo hiểm xã hội rút ra sớm thì chỉ được nhận phần do mình đóng. Như vậy, người lao động có thể nhận lương hưu khi thời gian đóng thấp hơn mức quy định hiện tại, có thể dưới 20 năm, tất nhiên là chỉ được nhận bảo hiểm xã hội tương ứng với số tiền họ đóng.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top