“Loạn giá” khám bệnh dịch vụ

0 Duy Tiến
ANTĐ Bộ Y tế vừa đưa ra lấy ý kiến về nội dung dự thảo siết chặt giá khám chữa bệnh dịch vụ tại các bệnh viện công. 
Theo đó, Bộ Y tế sẽ ban hành một mức trần (mức giá tối đa) về giá khám bệnh, làm các xét nghiệm, chiếu chụp… tại khu vực khám dịch vụ, tự nguyện để các bệnh viện công phải áp dụng. Quy định này nhằm khắc phục tình trạng “loạn giá” khám dịch vụ vì hiện nay giá khám dịch vụ do bệnh viện tự quyết định nên không có sự thống nhất. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top