LHQ hỗ trợ phân tích chính sách tài chính ở Việt Nam

0 Thảo Nguyên
(ANTĐ) - Bộ Tài chính (MOF) và Chương trình Phát triển LHQ tại Việt Nam (UNDP) vừa triển khai dự án hỗ trợ phân tích chính sách tài chính ở Việt Nam thông qua Nhóm Tư vấn Chính sách (PAG).

LHQ hỗ trợ phân tích chính sách tài chính ở Việt Nam

(ANTĐ) - Bộ Tài chính (MOF) và Chương trình Phát triển LHQ tại Việt Nam (UNDP) vừa triển khai dự án hỗ trợ phân tích chính sách tài chính ở Việt Nam thông qua Nhóm Tư vấn Chính sách (PAG).

Cụ thể, dự án sẽ tập trung vào một số nội dung chính như: Hỗ trợ công tác phân tích và hoạch định chính sách của PAG bao gồm tư vấn và khuyến nghị chính sách kịp thời về các vấn đề chính sách quan trọng và cấp thiết, cũng như nghiên cứu các chủ đề chính sách lớn của hệ thống tài chính công để báo cáo Bộ trưởng và các lãnh đạo MOF; Hỗ trợ PAG xây dựng các hệ thống, mạng lưới kiến thức, cơ sở dữ liệu và các mô hình dự báo góp phần xây dựng các hệ thống phân tích và dự báo chính sách trong MOF; Hỗ trợ tuyên truyền phổ biến và giáo dục về chính sách tài chính công nhằm cải thiện hiệu quả, sự minh bạch, công khai và sự tham gia của khu vực tư nhân...           

Thảo Nguyên

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top