Lấy ý kiến về quy trình bỏ phiếu tín nhiệm

0 Thành Nam
ANTĐ Ngày 11-9, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án quy trình, thủ tục, cách thức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội (QH), HĐND bầu hoặc phê chuẩn đã tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào các nội dung của dự thảo đề án. 
Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nhấn mạnh, đề án sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các ĐBQH, ĐB HĐND thay mặt cử tri đánh giá, thể hiện sự tín nhiệm của mình đối với người do QH, HĐND bầu hoặc phê chuẩn trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, qua đó, tăng cường trách nhiệm của những người này trước QH, HĐND nói riêng và cử tri cả nước nói chung.

Phó Chủ tịch QH cũng cho rằng, kết quả của việc lấy phiếu tín nhiệm góp phần tham mưu cho Đảng, Nhà nước đánh giá chính xác, hiệu quả hơn năng lực trình độ của người giữ chức vụ quyền hạn, kịp thời đưa ra khỏi hàng ngũ những người không đủ đức, đủ tài, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp. Những ý kiến đóng góp tại phiên họp sẽ được tiếp thu và dự kiến trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 vào cuối năm 2012.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top