Lấy ý kiến về Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Người cao tuổi

0 Vân Hằng
(ANTĐ) - Ngày 15-9, đoàn ĐBQH TP Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến đại biểu về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Người cao tuổi. Luật Khám bệnh, chữa bệnh gồm 9 chương, 89 điều, quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các quy định chuyên môn, kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết khiếu nại của người bệnh…

Đoàn ĐBQH TP Hà Nội:

Lấy ý kiến về Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Người cao tuổi

(ANTĐ) - Ngày 15-9, đoàn ĐBQH TP Hà Nội đã tổ chức lấy ý kiến đại biểu về dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Người cao tuổi. Luật Khám bệnh, chữa bệnh gồm 9 chương, 89 điều, quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các quy định chuyên môn, kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết khiếu nại của người bệnh…

Đại biểu Nguyễn Khắc Hiếu - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội và đại biểu Chu Đình - Chủ tịch Hội Dược học Việt Nam cho rằng: “Nên cấp chứng chỉ hành nghề cho cán bộ y tế 5 năm 1 lần để cán bộ y tế có ý thức học hỏi, tìm tòi”.

Việc giao cấp chứng chỉ hành nghề cho Hội đồng Y khoa Quốc gia đảm nhiệm cũng cần có lộ trình hợp lý. Các đại biểu cũng cho rằng, không nên cho bệnh nhân hoặc người đại diện hợp pháp của bệnh nhân xem toàn bộ bệnh án bởi họ có thể gây khó khăn cho cán bộ y tế.

Luật Người cao tuổi gồm 6 chương, 31 điều, quy định về quyền và nghĩa vụ của người cao tuổi; trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội trong việc phụng dưỡng, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, hội người cao tuổi.

Vân Hằng

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top