Lấy ý kiến về thực hiện phụ cấp cho người hưởng chế độ

0 Chính Trung
(ANTĐ) - “Người lao động nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần kể từ 1-1-2007 trở đi, mà trước đó đã có thời gian đóng BHXH bao gồm phụ cấp khu vực, thì ngoài hưởng lương hưu hoặc BHXH 1 lần theo quy định còn được hưởng trợ cấp 1 lần tương ứng với thời gian và số tiền phụ cấp khu vực đã đóng vào quỹ BHXH”.

Lấy ý kiến về thực hiện phụ cấp cho người hưởng chế độ

(ANTĐ) - “Người lao động nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu hoặc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần kể từ 1-1-2007 trở đi, mà trước đó đã có thời gian đóng BHXH bao gồm phụ cấp khu vực, thì ngoài hưởng lương hưu hoặc BHXH 1 lần theo quy định còn được hưởng trợ cấp 1 lần tương ứng với thời gian và số tiền phụ cấp khu vực đã đóng vào quỹ BHXH”.

Đó là nội dung mới nhất trong Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, BHXH 1 lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội soạn thảo.

Cũng theo Dự thảo Quyết định này, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước 1-1-2007, cư trú tại nơi có phụ cấp khu vực được bảo lưu mức hưởng phụ cấp khu vực theo hệ số khu vực tại nơi cư trú. Dự thảo quyết định này đang trong giai đoạn lấy ý kiến nhân dân trước khi hoàn thiện, trình Thủ tướng phê duyệt.

Chính Trung

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top