Lấy ý kiến vào dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi)

0 Thành Nam
ANTĐ Ngày 5-3, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội và Tòa án nhân dân Tối cao đã lấy ý kiến về một số nội dung của dự án Luật Phá sản (sửa đổi). 
Tại hội thảo, một số ý kiến cho rằng Dự thảo Luật Phá sản (sửa đổi) đã tránh được khuynh hướng hình sự hóa việc phá sản của luật hiện hành. Với những sửa đổi cơ bản, Luật Phá sản có cái nhìn mới về việc phá sản đối với quyền lợi của doanh nghiệp, các bên liên quan cũng như với cơ quan thực thi pháp luật. Dù vậy, có ý kiến cho rằng, các điều khoản trong Luật Phá sản (sửa đổi) phải chặt chẽ để tránh việc khuyến khích, mở đường cho phá sản. Hiện nay, vốn chủ sở hữu của nhiều doanh nghiệp chỉ đến 35%, còn lại là vay. Do đó, nên quy định rõ doanh nghiệp chỉ bị coi là lâm vào tình trạng phá sản khi bán toàn bộ tài sản theo giá trị thị trường nhưng vẫn không trả được các khoản nợ đến hạn.
bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top