Lấy ý kiến góp ý về chương trình SGK phổ thông

0 Liên Thanh
(ANTĐ) - Ngày 7/7, Thứ trưởng Bộ GD & ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã có thông báo mời các tổ chức, cá nhân, các nhà giáo, các nhà quản lý giáo dục, các em học sinh tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện cho chương trình và sách giáo khoa tại diễn đàn "Trao đổi, góp ý về chương trình và sách giáo khoa" trên diễn đàn mạng giáo dục EduNet tại địa chỉ website http://diendan.edu.net.vn.

Lấy ý kiến góp ý về chương trình SGK phổ thông

(ANTĐ) - Ngày 7/7, Thứ trưởng Bộ GD & ĐT Nguyễn Vinh Hiển đã có thông báo mời các tổ chức, cá nhân, các nhà giáo, các nhà quản lý giáo dục, các em học sinh tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện cho chương trình và sách giáo khoa tại diễn đàn "Trao đổi, góp ý về chương trình và sách giáo khoa" trên diễn đàn mạng giáo dục EduNet tại địa chỉ website http://diendan.edu.net.vn.

Nhằm thực hiện chủ trương trưng cầu ý kiến rộng rãi đối với mọi tổ chức, cá nhân về chương trình giáo dục và sách giáo khoa phổ thông, Tại diễn đàn, người góp ý có thể đề xuất phương hướng chỉnh sửa hoặc cách sửa cụ thể. Có thể viết lại toàn bộ hay một phần chương trình môn học để bộ GD& ĐT xem xét sử dụng.

Bên cạnh đó, người góp ý cũng có thể gửi phản hồi đến hộp thư Email: GopySGK@moet.edu.vn.

Ngoài ra, các cuộc hội thảo trực tuyến sẽ diễn ra khi cần thiết. Cục CNTT thuộc Bộ GD-ĐT có thể chủ trì, phối hợp với NXB Giáo dục, các đơn vị chức năng thuộc Bộ tổ chức cuộc hội thảo online giữa các bên góp ý, các đơn vị thuộc Bộ và nhóm tác giả tại địa chỉ http://hop.edu.net.vn/sgk.

Liên Thanh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top