Lấp lỗ hổng chính sách để bảo vệ trẻ em khỏi bạo lực, xâm hại tình dục

0 An Nhiên
ANTD.VN - Theo báo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, trong 2 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, toàn quốc có 4.912 trẻ em bị xâm hại, trong đó số trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm trên 80%.

ảnh 1

Phát triển dịch vụ bảo vệ trẻ em trên cả các lĩnh vực phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục

Bộ LĐ-TB&XH đang xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, hiện nay, bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em vẫn diễn ra phức tạp. Trong hai năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, toàn quốc có 4.912 trẻ em bị xâm hại, trong đó số trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm trên 80%.

Trong quá trình thực thi pháp luật về bảo vệ trẻ em, vẫn còn những vụ việc bị phát hiện muộn, thiếu một số chế tài để kết tội; Bên cạnh đó là những khoảng trống trong vấn đề xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình dục trẻ em trai.

Trước tình hình bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em diễn biến phức tạp, Chính phủ đã giao cho Bộ LĐ-TB&XH chủ trì xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025.

Theo dự thảo, Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, năng lực phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp các trường hợp, vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em của gia đình, trẻ em, cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bảo vệ trẻ em và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Bộ LĐ-TB&XH cũng đề xuất 7 nhóm giải pháp chủ yếu bao gồm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp đảng, chính quyền địa phương về công tác bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em; Củng cố, kiện toàn cơ cấu tổ chức nhân lực bảo vệ trẻ em các cấp, đặc biệt là Tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em, Nhóm thương trực bảo vệ trẻ em cấp xã phù hợp với tình hình thực tế của các địa phương;

Đẩy mạnh các hoạt động xây dựng xã phường phù hợp với trẻ em; cộng đồng, trường học an toàn, thân thiện với trẻ em; Lồng ghép các hoạt động bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em với các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án có liên quan do các ngành Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công an đang chủ trì.

Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em;

Tiếp tục hoàn thiện luật pháp, chính sách về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực xâm hại tình dục trẻ em; xây dựng và ban hành định mức kinh tế kỹ thuật và khung giá dịch vụ bảo vệ trẻ em; khuyến khích khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em;

Phát triển dịch vụ bảo vệ trẻ em trên cả các lĩnh vực phúc lợi xã hội, y tế, giáo dục và tư pháp.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top