Tân Tổng Bí thư Đảng Nhân dân cách mạng Lào Bounnhang Volachith:

Lào đang đứng trước cơ hội lớn để tiến tới thịnh vượng

0 Theo TTXVN

ANTĐ Chiều 22-1, tại Thủ đô Vientiane, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã bế mạc sau 5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng và nhân dân.

ảnh 1Đồng chí Hoàng Bình Quân (bên trái) trao lẵng hoa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng tân Tổng Bí thư Lào Bounnhang Volachith
 
Đại hội đã thảo luận sôi nổi, dân chủ và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài đối với sự phát triển của đất nước của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa 9; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VIII giai đoạn 2016-2020; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 10 năm 2016-2025; Báo cáo tầm nhìn 2030 và Điều lệ Đảng (bổ sung, sửa đổi).

Đại hội đã thông qua 7 bài học kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn trong Đại hội 9 và 30 năm sự nghiệp đổi mới; đồng thời đưa ra 7 phương hướng và nhiệm vụ mới trong giai đoạn tiếp theo. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ X gồm 69 ủy viên chính thức và 8 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương đã bầu ông Bounnhang Volachith giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa X; bầu Bộ Chính trị với 11 ủy viên. Đại hội cũng đã bầu Ban Bí thư với 9 ủy viên; bầu Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm 9 ủy viên. 

Phát biểu bế mạc Đại hội, tân Tổng Bí thư Bounnhang Volachith khẳng định, đất nước Lào đang đứng trước những cơ hội lớn để tiến tới thịnh vượng, song cũng có những thách thức to lớn đang phải đối mặt. Trước tình hình đó, đồng chí Bounnhang yêu cầu toàn Đảng, toàn quân và toàn dân kiên định với con đường đổi mới toàn diện và có nguyên tắc. Ông Bounnhang Volachith yêu cầu các Ủy viên Trung ương Đảng phát huy tinh thần cách mạng, truyền thống vinh quang của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, không ngừng phát triển để lãnh đạo đưa toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tổ chức thực hiện thành công nghị quyết Đại hội X.

Cùng ngày, tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Bounnhang Volachith đã tiếp thân mật đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.

Đặc phái viên Hoàng Bình Quân bày tỏ vinh dự được cử làm Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang chúc mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, trân trọng chuyển Thư của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng đồng chí Bounnhang Volachith được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào bầu giữ chức Tổng Bí thư khóa X. Ông Hoàng Bình Quân khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nguyện làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thể hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư Bounnhang   Volachith bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực cho hai nước; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình cùng với Việt Nam giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top