Lãnh đạo cấp tỉnh sẽ được đào tạo quản lý đô thị

0 Ngọc Khánh
(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng Chính phủ đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với lãnh đạo tỉnh, thành phố.

Lãnh đạo cấp tỉnh sẽ được đào tạo quản lý đô thị

(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng Chính phủ đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với lãnh đạo tỉnh, thành phố.

Theo đề án, đối tượng đào tạo là chủ tịch, phó chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn; giám đốc, phó giám đốc, trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc các sở Xây dựng, QH-KT, GT-VT; trưởng phó các phòng quản lý đô thị quận, huyện và cán bộ địa chính, xây dựng, môi trường phường, xã, thị trấn. Bộ Xây dựng dự kiến, quy mô đào tạo từ năm 2010 đến 2015 khoảng 17.500 người, trong đó 10.900 người là chủ tịch, phó chủ tịch phụ trách đô thị. 

Theo kết quả khảo sát mới đây, chỉ có 36% lãnh đạo, cán bộ chuyên môn quản lý xây dựng ở thành phố thuộc tỉnh và 28% chủ tịch, phó chủ tịch, cán bộ quản lý địa chính - xây dựng cấp phường, xã qua đào tạo quản lý đô thị.

Ngọc Khánh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top