Lãng phí chưa được đẩy lùi

0 Phương Mai
ANTD.VN - Nhiều địa phương tổ chức lễ kỷ niệm thành lập tỉnh, tái lập tỉnh; bỏ ra hàng chục tỷ đồng mua kỷ niệm chương, quà tặng gây lãng phí lớn.

ảnh 1Tỉnh Vĩnh Phúc chi hàng chục tỷ đồng mua bộ ấm chén tặng đại biểu và nhân dân dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh gây xôn xao dư luận

Thẩm tra sơ bộ Báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm,  chống lãng phí năm 2016, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội cho biết, năm 2016, Thanh tra Bộ Tài chính thực hiện 47 cuộc thanh tra, kiểm tra, đã kiến nghị xử lý tài chính 16.742,5 tỷ đồng, trong đó, kiến nghị thu nộp ngân sách 8.446,4 tỷ đồng; giảm chi 696,3 tỷ đồng; giảm quyết toán, không thanh toán kinh phí 293,6 tỷ đồng; xử lý tài chính khác 7.306,2 tỷ đồng.

Cùng đó, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã phát hiện 28,8 nghìn khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định, từ chối thanh toán 42 tỷ đồng; từ chối thanh toán vốn đầu tư 149,8 tỷ đồng; quyết toán chi chưa đúng quy định.

Mua quà tặng: Chi hàng chục tỷ đồng

Thông tin từ Ủy ban Tài chính - Ngân sách, năm 2016, nhiều địa phương tổ chức lễ kỷ niệm thành lập tỉnh, tái lập tỉnh (tỉnh Vĩnh Phúc chi 65 tỷ đồng đề mua quà tặng dịp thành lập tỉnh), cùng với đó là việc in ấn các kỷ niệm chương (Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam yêu cầu các đơn vị bỏ ra hàng chục tỷ đồng mua kỷ niệm chương 80 năm ngày truyền thống) gây lãng phí và tốn kém trong thời gian qua.     

Năm 2016, Thanh tra Bộ Tài chính thực hiện: 

- Thanh tra, kiểm tra 47 cuộc; 

- Kiến nghị xử lý tài chính 16.742,5 tỷ đồng; 

- Kiến nghị thu nộp ngân sách 8.446,4 tỷ đồng; 

- Giảm chi 696,3 tỷ đồng; 

- Giảm quyết toán, không thanh toán kinh phí 293,6 tỷ đồng; 

- Xử lý tài chính khác 7.306,2 tỷ đồng.

Ghi nhận Chính phủ đã có chính sách chỉ đạo quyết liệt để hạn chế lãng phí trong việc mua sắm tài sản công, tuy nhiên, thực tế vẫn còn tình trạng mua sắm chưa phù hợp và vượt tiêu chuẩn quy định; chấp hành chưa nghiêm quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ sử dụng phương tiện, thiết bị làm việc, xe ô tô công.

Việc xử lý, thanh lý tài sản còn xảy ra thất thoát, lãng phí, nhất là đối với xe ô tô công, gây nhiều bức xúc trong nhân dân... Việc đầu tư xây dựng, quản lý trụ sở làm việc của cơ quan Nhà nước đã có chuyển biến tích cực, song việc quản lý và triển khai thực hiện các dự án còn hạn chế và yếu kém, dẫn đến thất thoát, lãng phí vốn đầu tư, giảm hiệu quả đầu tư. 

Bổ nhiệm cán bộ: Không đúng quy trình

Theo Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt về tinh giản bộ máy nhưng việc này chưa gắn với cơ cấu lại cán bộ, công chức, viên chức. Tỷ lệ tinh giản biên chế chưa đạt được mục tiêu đề ra. Quy định về quản lý cán bộ, công chức còn nhiều hạn chế, bất cập. Việc tuyển dụng, bổ nhiệm công chức có nơi không đúng quy định; còn tình trạng buông lỏng nên tại một số bộ, ngành, địa phương đã xảy ra tình trạng bổ nhiệm cán bộ không đúng theo quy trình, quy định của pháp luật, dẫn đến nhiều bức xúc trong dư luận thời gian qua... 

Đánh giá tiến trình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước còn chậm, chưa đạt được kế hoạch và mục tiêu đề ra, Ủy ban Tài chính - Ngân sách cũng cho rằng, nhiều DNNN kinh doanh kém hiệu quả, thua lỗ. Một số dự án đầu tư của DNNN trong giai đoạn trước không đạt hiệu quả kinh tế, không có khả năng thu hồi vốn, gây lãng phí, thất thoát lớn tài sản Nhà nước chưa được khắc phục.

Có thể nhắc tới những “điểm nóng” như 12 dự án đầu tư của các doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương với số vốn khoảng 30.000 tỷ đồng: Nhà máy giấy Phương Nam; Xơ sợi Đình Vũ; Các dự án nhiên liệu sinh học; Nhà máy Đạm Ninh Bình; Nhà máy Đạm Hà Bắc; Nhà máy gang thép Thái Nguyên...

Trước tình hình trên, Ủy ban Tài chính - Ngân sách kiến nghị Chính phủ, các địa phương cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt cải cách hành chính. Phải tập trung rà soát lại bộ máy quản lý Nhà nước, bám sát theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị trong khu vực hành chính sự nghiệp phải rà soát, đánh giá, xác định lại vị trí việc làm gắn với yêu cầu tiết kiệm, tinh giản biên chế 10% đến năm 2020. 

Đặc biệt, phải xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Cần biểu dương, khen thưởng kịp thời nơi làm tốt và phê bình, kỷ luật nghiêm đơn vị, cá nhân sai phạm, gây thất thoát, lãng phí trong quản lý sử dụng tài sản công, xe công, sử dụng ngân sách Nhà nước sai mục đích, chi tiếp khách, khánh thành, khởi công, tham quan...

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top