Kỷ niệm 60 năm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng

0 Nhật Linh
(ANTĐ) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được tổ chức từ ngày 11 đến 19-2-1951 tại xã Vinh Quang (nay là xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang).

Kỷ niệm 60 năm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng

(ANTĐ) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng được tổ chức từ ngày 11 đến 19-2-1951 tại xã Vinh Quang (nay là xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang).

Dự đại hội lần thứ II có 158 đại biểu chính thức, 53 đại biểu dự khuyết thay mặt cho 766.349 đảng viên của các Đảng bộ Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 18-2-1951, Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa II gồm 29 đồng chí (19 đồng chí chính thức và 10 đồng chí dự khuyết). Chủ tịch Hồ Chí Minh được bầu làm Chủ tịch Đảng, đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư. Đại hội quyết định đưa Đảng ta ra hoạt động công khai lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam, với những nhiệm vụ chính xây dựng một Đảng Lao động Việt Nam rất mạnh mẽ; Đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn; Xây dựng Việt Nam dân chủ mới; Góp sức vào việc giữ gìn dân chủ thế giới và hòa bình lâu dài…

Đây là Đại hội đầu tiên của Đảng được tổ chức ở trong nước và là Đại hội duy nhất cho đến nay được tổ chức tại một địa phương ngoài Thủ đô Hà Nội.

Lễ kỷ niệm 60 năm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng sẽ được tổ chức trọng thể tại Tuyên Quang với các nội dung thiết thực. Hội thảo khoa học với chủ đề “Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến” vào ngày

18-2-2011, với hơn 30 báo cáo tham luận; Lễ mít tinh với hơn 3.000 người tham gia tại Quảng trường khu di tích Đại hội II tại xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa vào ngày 19-2-2011.

Nhật Linh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top