Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn tình trạng tiêu cực trong Đảng, bộ máy Nhà nước

0 Huệ Linh
ANTD.VN - “Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, đội ngũ làm công tác kiểm tra của CATP Hà Nội luôn tuyệt đối trung thành và tin tưởng và sự lãnh đạo của Đảng, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật và lối sống liêm khiết, đấu tranh ngăn chặn tình trạng tiêu cực trong Đảng, bộ máy Nhà nước...”

Đó là nhận định của Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy CATP tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2018).

ảnh 1Thiếu tướng Đào Thanh Hải – Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy CATP phát biểu tại buổi lễ

Tới dự buổi lễ còn có Thiếu tướng Vương Xuân Đồng – Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an, ông Đỗ Bá Ly – Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Hà Nội, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên – Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Đại tá Nguyễn Văn Sơn – Phó Giám đốc CATP Hà Nội.

 Trong những năm qua, công tác kiểm tra của Đảng ở Đảng bộ CATP Hà Nội luôn được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP quan tâm coi trọng và xác định là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an Thủ đô trong sạch,vững mạnh. Cùng với sự phát triển của ngành kiểm tra Đảng, tổ chức và hoạt động công tác kiểm tra của Đảng bộ CATP luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phục vụ tích cực công tác xây dựng Đảng. Mặc dù còn gặp không ít khó khăn nhưng UBKT và đội ngũ những người làm công tác kiểm tra Đảng trong CATP đã phấn đấu không ngừng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy, thận trọng, trung thực, khách quan bảo vệ lẽ phải, bảo vệ sự trong sạch của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, Đảng viên.

ảnh 2Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Phó Giám đốc CATP Hà Nội được trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng"

Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra Đảng của CATP Hà Nội luôn tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, UBKT các cấp trong CATP thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hướng dẫn của UBKT cấp trên, chủ động triển khai các mặt công tác, đạt nhiều kết quả góp phần vào thành tích chung, giúp Đảng bộ CATP hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ghi nhận những thành tích, đóng góp của UBKT các cấp trong CATP, Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã tặng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra Đảng.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên – Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Công an Trung ương nhận định, trong những năm qua, UBKT các cấp  trong CATP Hà Nội đã liên tục phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, góp phần quan trọng đảm bảo sự đoàn kết thống nhất, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. UBKT các cấp trong CATP thường xuyên thực hiện có kết quả các nhiệm vụ do cấp ủy giao, tham gia tích cực phục vụ cấp ủy trong công tác kiểm tra, giám sát thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng, làm trong sạch Đảng.

ảnh 3Nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được Đảng ủy CATP Hà Nội tặng Giấy khen

Giao nhiệm vụ cho UBKT các cấp của CATP, đồng chí Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh, công tác kiểm tra phải tiến hành thường xuyên có trọng điểm; Chủ động tham mưu giúp cấp ủy đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng. Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng phải nhận thức rõ trách nhiệm, khắc phục ngay những quan điểm chưa đúng về công tác kiểm tra, giám sát….

Kết thúc buổi lễ, Thiếu tướng Đào Thanh Hải - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy CATP đã trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Thành ủy, UBKT Thành ủy, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, sự phối hợp giúp đỡ của các cấp ủy, UBKT các quận huyện…

“Qua 62 năm xây dựng và trưởng thành, tổ chức bộ máy UBKT Đảng ủy CATP và các Đảng ủy cơ sở không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Trong thời gian tới UBKT Đảng ủy CATP sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành kiểm tra Đảng, luôn “tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy” góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô” – Thiếu tướng Đào Thanh Hải bày tỏ quyết tâm.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top