Kiến nghị cho bán 20% số căn hộ ngoài sàn

0 N.Khánh
(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị bổ sung quy định cho phép các chủ đầu tư được huy động vốn hoặc trực tiếp bán 20% số lượng nhà ở trong mỗi dự án không qua sàn giao dịch bất động sản.

Kiến nghị cho bán 20% số căn hộ ngoài sàn

(ANTĐ) - Bộ Xây dựng vừa có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị bổ sung quy định cho phép các chủ đầu tư được huy động vốn hoặc trực tiếp bán 20% số lượng nhà ở trong mỗi dự án không qua sàn giao dịch bất động sản.

Số lượng nhà ở còn lại phải bán, cho thuê thông qua sàn giao dịch bất động sản theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản. Quy định này nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp có điều kiện huy động vốn, hợp tác kinh doanh với các đối tác và hỗ trợ nhà ở cho cán bộ, công nhân viên...

Do pháp luật hiện hành chưa quy định cụ thể việc áp dụng pháp luật về kinh doanh bất động sản trong giao dịch mua, bán, cho thuê nhà ở nên thời gian qua đã xuất hiện nhiều trường hợp mua bán không đúng quy định. Dự thảo lần này đã bổ sung một quy định về giao dịch nhà ở qua sàn bất động sản làm cơ sở cho cơ quan chức năng, doanh nghiệp thực hiện, tránh phát sinh tranh chấp.                                                         

N.Khánh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top