Kiểm tra việc thực hiện tăng viện phí

0 Chính Trung
ANTĐ Chính phủ đã ban hành nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2013. 
Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế tập trung các biện pháp phòng, chống, không để bùng phát dịch bệnh ở người; phối hợp với chính quyền các địa phương rà soát, kiểm tra việc thực hiện giá dịch vụ y tế; đẩy mạnh chấn chỉnh quy trình hoạt động để từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt là nâng cao y đức trong toàn ngành. Trên cơ sở tình hình thực tế, Chính phủ quyết nghị một số chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của năm 2014 như GDP tăng khoảng 5,8%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 7%.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top