Kiểm tra đột xuất việc giải quyết thủ tục hành chính

0 Thành Nam
(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) năm 2011.

Kiểm tra đột xuất việc giải quyết thủ tục hành chính

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) năm 2011.

Theo đó, đối tượng kiểm tra sẽ bao gồm toàn bộ các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc TP Hà Nội và cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc tiếp nhận, giải quyết TTHC. Nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào những quy định về nghĩa vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận, giải quyết TTHC; việc thực hiện công khai trong giải quyết TTHC...

Chủ tịch UBND TP giao Giám đốc Sở Nội vụ quyết định thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác giải quyết TTHC tại các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc, UBND các quận, huyện, thị xã. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị trên địa bàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình cụ thể chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Thành Nam

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top