Kiểm tra báo cáo tài chính các đơn vị CATP Hà Nội

0 Việt Anh - Văn Sơn
ANTĐ Cục Tài chính Bộ Công an vừa phối hợp với CATP Hà Nội, tổ chức kiểm tra báo cáo tài chính năm 2010 các đơn vị sự nghiệp công lập có thu, doanh nghiệp thuộc CATP.

Công an thành phố Hà Nội hiện quản lý 1 Công ty TNHH một thành viên và 3 đơn vị sự nghiệp công lập có thu. Theo đánh giá của Cục Tài chính Bộ Công an, trong năm 2010 các đơn vị này đã hoạt động kinh doanh có hiệu quả, tổng doanh thu tăng 13,31%. Nguồn vốn kinh doanh được bảo toàn và phát triển, quỹ đầu tư phát triển tăng 14,17% so với năm 2009.

Báo ANTĐ được đánh giá là đơn vị ngoài việc làm tốt nhiêm vụ tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước tới người dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô đã có những đóng góp không nhỏ cho ngân sách quốc gia, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Qua kiểm tra, Cục Tài chính Bộ Công an đánh giá: các đơn vị  đơn vị sự nghiệp công lập có thu, doanh nghiệp thuộc CATP đã chấp hành tốt các Luật thuế của Nhà nước. Bộ phận kế toán đã tập hợp đầy đủ chứng từ kế toán, mở sổ kế toán theo đúng quy định, phản ánh chứng từ vào sổ kế toán thường xuyên liên tục, lập báo cáo tài chính đúng quy định. Doanh thu của các đơn vị này năm 2010 đạt 107 tỷ 254 triệu đồng, nộp ngân sách Nhà nước 12 tỷ 963 triệu đồng. Báo ANTĐ chiếm 70% trong số tổng doanh thu trên.

Tuy nhiên, đại diện Cục Tài chính Bộ Công an cũng nhắc nhở, trong thời gian tới các đơn vị cần tích cực thu hồi công nợ phải thu, nợ tạm ứng.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top