Kiểm điểm trách nhiệm, xử nghiêm vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước

0 Băng Tâm

ANTD.VN - Sáng 12-6, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Theo biểu quyết, có 468 đại biểu tham gia (chiếm 96,10% tổng số đại biểu), 465 đại biểu tán thành (chiếm 95,48% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nghị quyết được Quốc hội thông qua gồm 3 điều, trong đó nêu: Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.407.572 tỷ đồng; Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.574.448 tỷ đồng; Bội chi ngân sách nhà nước là 248.728 tỷ đồng, bằng 5,52% tổng sản phẩm trong nước (GDP); Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước gồm: vay trong nước 197.165 tỷ đồng; vay ngoài nước 51.563 tỷ đồng.

ảnh 1

 Phó Tổng thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết

ảnh 2

95,48% đại biểu Quốc hội thông qua Nghị quyết

Nghị quyết giao Chính phủ công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 theo đúng quy định của pháp luật; Chỉ đạo các bộ, ngành, UBND các cấp khẩn trương rà soát, phê duyệt quyết toán các dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước đã hoàn thành. 

Đồng thời có biện pháp khẩn trương chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục triệt để, không để tiếp diễn tình trạng tồn đọng các dự án đầu tư công hoàn thành, chậm phê duyệt quyết toán. 

Nghị quyết cũng đề nghị Chính phủ kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và báo cáo cụ thể với Quốc hội về danh sách, mức độ sai phạm, hình thức xử lý, kết quả xử lý vi phạm trong việc quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước năm 2016 khi trình Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top