Không thể xuyên tạc giá trị độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam

1 Theo QĐND
ANTD.VN - Ngày nay, nói đến cụm từ “độc lập, tự do”, không chỉ nhân dân Việt Nam mà hầu hết các dân tộc trên thế giới đều biết đến đó là giá trị tinh thần cao cả của dân tộc Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát. Tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” được sản sinh từ các cuộc kháng chiến kiên cường, bất khuất chống thực dân, đế quốc xâm lược của dân tộc ta.
Xem trên trang Media

bình luận(1 bình luận)

20x20Nguyen Van Hach

phải xử lý thật mạnh tay kẻ xuyên tạc độc lập tự do của dân tộc ta, răn đe kẻ khác

Cùng chuyên mục
Top