Không thể chấp nhận những đòi hỏi vô lý

1 Ngô Trần
ANTĐ Đất nước ta đã trải qua những cuộc chiến tranh kéo dài với những thế lực lớn nhất, mạnh nhất thế giới và cho đến ngày nay vẫn chưa ngơi tay súng với mục tiêu thống nhất đất nước, bảo vệ chủ quyền dân tộc. 
Đối đầu với những thế lực lớn, chúng ta luôn có những đối sách uyển chuyển mà mạnh mẽ, khi hòa hoãn, khi tiến công, có khi phải nếm mật nằm gai, có khi vỡ òa chiến thắng. Những đối sách, những bài học chính trị, quân sự luôn là vốn quý của Đảng, Nhà nước chúng ta mà không một kẻ thù nào có thể hiểu hết được. Đó là những bí mật, là kho tàng, là vốn liếng để đối phó với những khó khăn lịch sử. Dĩ nhiên, đất nước, chính quyền nào cũng có những bí mật, những kho tàng như vậy. Mặt khác, mọi cam kết quốc tế đều có những điều khoản bảo mật mà không phải lúc nào cũng công khai được. Đó là lý do để phải có một thời gian lịch sử nào đó mới được công bố. Và lúc đó, các nhà nghiên cứu lịch sử mới có thể nhận định chính xác căn nguyên, ý nghĩa thực tiễn của mọi sự kiện lịch sử. Tất cả các nhà nghiên cứu lịch sử, các nhà chính trị và công dân của mọi đất nước đều hiểu biết điều đó.

Gần đây, một số nhà tự xưng là “đấu tranh cho dân chủ”, một số nhân sĩ về hưu sau một hồi công kích Nhà nước Việt Nam trên các mặt trận thất bại, họ bắt đầu một thủ đoạn phá hoại mới. Trên mạng Internet bắt đầu xuất hiện hàng loạt đòi hỏi giải mật sớm những tài liệu lịch sử, những cam kết quốc tế, thậm chí cả những đối sách của Đảng và Nhà nước với những quốc gia đã có chiến tranh và thậm chí đang có những mối quan hệ phức tạp hiện nay. Mục đích của họ, dưới những chiêu bài quá cũ: “nhân dân cần biết”, chỉ để phá hoại chiến lược bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc, đặt đất nước chúng ta vào những hiểm nguy. Với họ, đất nước, dân tộc, Tổ quốc không có chút gì quan trọng. Thậm chí ngay trong những trang mạng này, có những kẻ còn trơ tráo tuyên bố: Làm nô lệ của ai cũng được, miễn là sung sướng, miễn là được như công dân Mỹ hay thậm chí sướng như dân Trung Quốc ở Thượng Hải cũng được. Dĩ nhiên không có nhân dân nào đứng sau họ, ngoài một nhúm nhỏ đang hàng ngày miệt mài trên Internet vu khống, ăn không nói có, chửi bới bằng đủ thứ ngôn ngữ chợ búa mong những thế lực ngoại  bang đoái hoài tới, cung cấp cho một ít ngoại viện để rồi lại tranh cãi nhau cũng trên những trang mạng này. Họ trích dẫn những tài liệu của những thế lực đang có những mâu thuẫn về lãnh thổ, những thế lực đang cạnh tranh với chúng ta, xuyên tạc ý nghĩa của những văn bản đó và viện dẫn nó để vu cáo Nhà nước, đòi hỏi giải mật, đòi hỏi công khai những tài liệu, những bài học, những kho tàng, thậm chí đòi công khai cả chiến lược chiến thuật quân sự của chúng ta. Họ không đại diện cho nhân dân, họ chỉ đại diện cho những kẻ chuyên chống đối Nhà nước Việt Nam dưới nhiều hình thức. Họ là những kẻ tay sai cho chính những thế lực quốc tế đang mong chiếm những phần lãnh thổ quan trọng nhất của Việt Nam. Kết luận này là logic khi họ đã trở thành những người tuyên truyền cho những thế lực này khi hàng ngày, hàng giờ trích dẫn, phổ biến những tài liệu tuyên truyền, nói xấu Việt Nam của các phương tiện truyền thông của những thế lực này trên mạng Internet. 

Chúng ta không và không bao giờ chấp nhận những đòi hỏi vô lý của một nhúm nhỏ những kẻ lạc loài này. Lịch sử thắng lợi của cách mạng đã chỉ rõ: Đảng và Nhà nước Việt Nam trung thành với những mục tiêu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước, phát triển kinh tế để dân giàu nước mạnh đã đánh thắng mọi kẻ xâm lược, đã từng bước vượt qua mọi khó khăn để có một nền kinh tế phát triển, là đối tác tin cậy của mọi lực lượng hòa bình trên thế giới. Chúng ta đã chiến thắng những kẻ khổng lồ và chắc chắn một nhúm nhỏ kẻ thù địch này cũng sẽ không cản bước cách mạng được. Họ cần phải hiểu rõ điều đó.             

bình luận(1 bình luận)

20x20Vũ Thái

Khó khăn gian khổ sẽ từng bước vượt qua.Đất nước độc lập, nhân dân được tự do,chủ quyền của đất nước được giữ vững là ước vọng muôn đời của dân tộc ta.Sống kiếp nô lệ,bị lệ thuộc sao lại sướng hơn được.Lịch sử chẳng đã quá rõ rồi sao,chỉ có kẻ mù,ưa sống cúi luồn mới không nhận ra điều ấy.

Cùng chuyên mục
Top