Dấu ấn Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021:

Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả

0 Phạm Phương
ANTD.VN - Sau 3 ngày (từ ngày 4 đến ngày 6-12-2018) làm việc trách nhiệm, hiệu quả, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của Thủ đô. Đặc biệt, tại kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND TP thực hiện giám sát trực tiếp thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh do HĐND TP bầu một cách trách nhiệm, công tâm, khách quan.

Thực hiện chủ đề năm 2018 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, thành phố đã tập trung, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sâu sát, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính nhằm xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động.

Để kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 và tiến tới thực hiện thắng lợi 14 chỉ tiêu còn lại trong kế hoạch 5 năm 2016-2020, kỳ họp này ngoài việc đánh giá khách quan những kết quả đạt được, các đại biểu HĐND đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đồng thời đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình thực hiện.

ảnh 1Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thành phố bầu, ngày 6-12

Quyết nghị hàng loạt vấn đề lớn

Kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XV đã xem xét tình hình thực hiện hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2019 của TP Hà Nội; xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố và thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND TP bầu. 

Để chuẩn bị cho các nội dung trình tại kỳ họp thứ bảy, HĐND TP đã chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và tiến hành các bước triển khai thận trọng. Những vấn đề nhạy cảm, liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, HĐND đã lắng nghe ý kiến của các nhà khoa học thông qua các cuộc hội thảo và ý kiến phản biện của MTTQ. Chính vì vậy, tại kỳ họp này, HĐND TP đã thông qua 14 Nghị quyết chuyên đề, 6 Nghị quyết thường kỳ với tỷ lệ thống nhất cao. 

Trong đó có những nghị quyết quan trọng như: Quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016-2020; Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Những Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này chính là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tạo chủ động trong thực hiện phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. 

Khách quan, công tâm trong đánh giá cán bộ

Tại kỳ họp này, HĐND TP đã thực hiện nhiệm vụ hết sức quan trọng theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, đó là lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí giữ chức vụ do HĐND TP bầu. Hoạt động giám sát đặc biệt này nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri, bởi không chỉ giúp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát của cơ quan dân cử ở địa phương, mà còn là thước đo về những kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay, giúp người được lấy phiếu thấy mức độ tín nhiệm phấn đấu, rèn luyện, để khắc phục những hạn chế, hoàn thiện mình hơn.

Lưu ý nội dung giám sát đặc biệt này, tại phiên khai mạc Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm rất quan trọng, đòi hỏi mỗi đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan và căn cứ trên những tiêu chí cơ bản là: năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, gắn với kết quả hoàn thành nhiệm vụ được giao và phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cá nhân cán bộ. Việc lấy phiếu tín nhiệm giúp mỗi người hiểu rõ hơn về uy tín, trách nhiệm trước công việc và lĩnh vực mình phụ trách.

Lần lấy phiếu tín nhiệm này, cả 36 đồng chí được lấy phiếu đều đạt mức tín nhiệm cao và tín nhiệm trên 80%. Kết quả đó là sự khẳng định, ghi nhận những nỗ lực của các cán bộ đó trên cương vị công tác đóng góp tích cực vào thành tích chung của thành phố qua nửa nhiệm kỳ. Những lá phiếu tín nhiệm ấy còn là lời nhắc nhở để những cán bộ chủ chốt nhìn lại mình, nâng cao hơn tinh thần trách nhiệm, hành động quyết liệt hơn, tạo ra sự chuyển biến thực sự trong lĩnh vực phụ trách; là cơ sở quan trọng để cấp có thẩm quyền đánh giá cán bộ, thực hiện quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ một cách hiệu quả, đúng người, đúng việc.

Giám sát đến cùng, rõ việc, rõ vướng mắc

Theo Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, điểm mới của chất vấn tại kỳ họp này là HĐND TP tập trung vào hai vấn đề “nóng” đã được HĐND giám sát và Thường trực HĐND TP tổ chức giải trình trong năm 2018, gồm: Tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai và kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, thông báo kết luận tố cáo đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố. Lựa chọn việc thông qua 2 Nghị quyết mà nội dung đã được HĐND giám sát, giải trình gắn với việc chất vấn làm rõ vướng mắc, tồn tại thể hiện sự giám sát đến cùng vấn đề nhân dân quan tâm.

Phiên chất vấn đã có 12 lượt đại biểu tham gia chất vấn; 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP, 3 đồng chí Giám đốc Sở, 3 Chủ tịch UBND huyện trả lời chất vấn. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã thể hiện sự nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm; đại biểu hỏi ngắn gọn, đúng trọng tâm, người trả lời chất vấn rõ ràng, cụ thể, trong đó đặc biệt là ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP đã nhận rõ trách nhiệm, nêu ra lộ trình và mốc thời gian giải quyết.

Với trách nhiệm là người đứng đầu UBND TP, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBND TP đã tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, chất lượng trả lời và phối hợp giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, kiến nghị của cử tri, các vấn đề đại biểu chất vấn và kết luận Chủ tọa Kỳ họp HĐND TP. Chủ tịch UBND TP khẳng định, thời gian tới Hà Nội tiếp tục kiên định với mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; chủ động nắm bắt xây dựng kế hoạch hiệu quả, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra.

Đại biểu Vũ Mạnh Hải (huyện Thường Tín): Hài lòng về kết quả lấy phiếu tín nhiệm

ảnh 2

“Tôi cho rằng kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã thể hiện sự khách quan, công tâm. Trong đó, Chủ tịch HĐND TP có số phiếu tín nhiệm cao rất cao, thể hiện sự ghi nhận tâm huyết của đồng chí với công việc, sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động của HĐND TP thiết thực, bám sát các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Hà Nội không giống các địa phương khác, có nhiều công việc phải giải quyết và yêu cầu của cử tri ngày càng cao. Chính vì vậy, với những đồng chí chưa được phiếu tín nhiệm cao lần này, không phải do uy tín cá nhân mà do đòi hỏi của công việc. Tôi tin rằng, qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ giúp các đồng chí ngày một cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình”. 

Đại biểu Nguyễn Thùy Dương (quận Cầu Giấy): Trách nhiệm trong từng lá phiếu

ảnh 3

“Những lá phiếu của đại biểu đã phản ánh khách quan những kết quả của thành phố từ đầu nhiệm kỳ (2016-2021) đến nay. Tôi cho rằng, các đại biểu thể hiện rất trách nhiệm trong từng lá phiếu. Đây không chỉ là dịp cho các đại biểu đánh giá, rà soát lại mức độ tín nhiệm của những người được HĐND bỏ phiếu, mà hơn nữa mỗi đại biểu còn có cơ hội nhìn lại mình, nhìn lại những hoạt động mà mình đã song hành với HĐND TP trong suốt nửa nhiệm kỳ qua cũng như lập kế hoạch để hoàn thiện những lời hứa, những cam kết với cử tri”.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top