Không khoan nhượng, xử lý nghiêm các vụ việc tham nhũng

0 Phú Khánh
ANTD.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu ngành Thanh tra thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tập trung phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng phát luật các vụ việc tham nhũng, với tinh thần xử lý nghiêm minh bất kể người vi phạm là ai…

ảnh 1

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị

Sáng 16-1, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác thanh tra năm 2018. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá, năm 2017, ngành Thanh tra có những tiến bộ nhất định và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Qua thanh tra, ngành đã phát hiện xử lý vi phạm gần 70 ngàn tỷ đồng, trên 17 ngàn ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính trên 2 ngàn tập thể, cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 114 vụ việc… Từ đó góp phần chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, bất cập trong quản lý nhà nước và ban hành chính sách, pháp luật.

Đặc biệt, ngành Thanh tra tiếp tục tham mưu các ngành, các cấp triển khai thực hiện nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng (nhất là kê khai tài sản, thu nhập); đã phát hiện được 72 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Tuy nhiên, nêu vấn đề ngành Thanh tra thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng còn chưa quyết liệt và hiệu quả chưa cao; kết quả phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra còn hạn chế. “Trong một số trường hợp cụ thể cho thấy: còn có biểu hiện thiếu bản lĩnh, chưa tập trung đấu tranh chống tham nhũng, chưa có giải pháp triệt để thu hồi tài sản tham nhũng về cho nhà nước”, Phó Thủ tướng nói…

Phó Thủ tướng cũng nhắc nhở, bộ máy ngành Thanh tra còn bất cập, chưa phát huy được chức năng quản lý Nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Đặc biệt, có biểu hiện mâu thuẫn, thiếu thống nhất trong nội bộ; xuất hiện nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo trong nội bộ, nhưng việc giải quyết còn chậm, chưa dứt điểm, gây dư luận không tốt, ảnh hưởng tới uy tín của Thanh tra Chính phủ.  

“Đây là vấn đề cần nghiêm túc xem xét, giải quyết dứt điểm, xử lý nghiêm minh, không để tái diễn trong thời gian tới”, Phó Thủ tướng Thường trực nhắc nhở.

Nhắc lại phương châm hành động chính phủ đặt ra năm 2018 là “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” với trọng tâm là phòng chống tham nhũng, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu ngành Thanh tra thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Đồng thời, tập trung phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng phát luật các vụ việc tham nhũng, với tinh thần xử lý nghiêm minh, không khoan nhượng, nhất là các vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, để thực hiện mục tiêu đẩy lùi tham nhũng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu ngành Thanh tra cần đổi mới phương pháp, cách thức chỉ đạo, điều hành hoạt động thanh tra; nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp thanh tra, đặc biệt là phải xây dựng đội ngũ thanh tra “Liêm chính, bản lĩnh, trung thành”.

Ngành thanh tra phải thấm nhuần và thực hiện tốt lời dạy của Bác: “Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”. Ngành thanh tra phải là trụ cột, tiên phong và gương mẫu trong việc thực hiện 2 mục tiêu quan trọng Chính phủ đề ra: “Kỷ cương, kỷ luật và phòng, chống tham nhũng”.

Thanh tra Chính phủ phải tập trung khắc phục những tồn tại cơ bản trong việc chậm ban hành kết luận thanh tra, kịp thời tham mưu cho Chính phủ chỉ đạo xử lý các vi phạm phát hiện qua thanh tra; Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm tiếp dân, đối thoại và gắn với xem xét, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp với thực tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, không để công dân khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, phát sinh điểm nóng…

2017: Hà Nội kiểm điểm 61 cá nhân để xảy ra sai phạm

Tham luận tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cho biết, năm 2017, qua giải quyết khiếu nại tố cáo, các cơ quan hành chính nhà nước của Thành phố đã kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý một số sai phạm liên quan đến công tác quản lý đât đai, GPMB, dồn điền đổi thửa... bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, góp phần ổn định tình hình và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Đã thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền 2.632 vụ khiêu nại (đạt tỷ lệ 98%); 1.046 vụ tố cáo (đạt tỷ lệ 98%). Đặc biệt, các đơn vị đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 73 tập thê và 61 cá nhân để xảy ra sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top