Không được lợi dụng thanh tra để sách nhiễu doanh nghiệp

0 (Theo TTXVN)
Ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các đơn vị trong thành phố không được lợi dụng, lạm dụng việc thanh tra, kiểm tra để sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp.

Không được lợi dụng thanh tra để sách nhiễu doanh nghiệp

Ông Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, UBND thành phố Hà Nội vừa chỉ đạo các đơn vị trong thành phố không được lợi dụng, lạm dụng việc thanh tra, kiểm tra để sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp.

UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện phải chỉ đạo, quán triệt cho các lực lượng có chức năng thanh tra, kiểm tra thuộc phạm vi quản lý của mình về quan điểm, mục đích của công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp nhằm hướng dẫn, giúp các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đúng pháp luật, có hiệu quả; đồng thời phải trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý, không được để xảy ra tình trạng lợi dụng thanh tra để sách nhiễu doanh nghiệp.

(Theo TTXVN)

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top