Không được lấy đất trồng lúa làm sân golf

0 Thành Nam
(ANTĐ) - Theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2009, Chính phủ đã định hướng bước đầu các chỉ tiêu cơ bản của năm 2010 sẽ là: GDP tăng trưởng khoảng 6,5%; chỉ số giá tiêu dùng dưới 7%, bội chi ngân sách khoảng 6,5% GDP.

Không được lấy đất trồng lúa làm sân golf

(ANTĐ) - Theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2009, Chính phủ đã định hướng bước đầu các chỉ tiêu cơ bản của năm 2010 sẽ là: GDP tăng trưởng khoảng 6,5%; chỉ số giá tiêu dùng dưới 7%, bội chi ngân sách khoảng 6,5% GDP.

Về quy hoạch phát triển sân golf trên phạm vi cả nước đến năm 2020, Chính phủ cho rằng, thời gian qua, tình hình cấp phép đầu tư xây dựng sân golf ở các địa phương phát triển quá mức cần thiết. Nhằm phát huy vai trò tích cực, hạn chế tác động tiêu cực của các sân golf, cần thiết phải xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống sân golf theo hướng hình thành hệ thống sân golf phân bố hợp lý trên các vùng nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai, thúc đẩy phát triển du lịch, thể thao, dịch vụ...

Chính phủ thống nhất, phát triển sân golf không được lấy đất trồng lúa, đất màu, đất quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị... không được hỗ trợ tài chính từ ngân sách và phải đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường.           

Thành Nam

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top