Không để nợ đọng văn bản pháp luật

0 Phương Mai
ANTĐ Mới đây, Chính phủ đã họp chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật. Tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các bộ, cơ quan tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, thực sự tạo chuyển biến, dấu ấn trong công tác xây dựng pháp luật trong năm 2014 theo tinh thần thống nhất là không để nợ đọng các văn bản quy phạm pháp luật. 
Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan trên cơ sở tính toán kỹ lưỡng, khẩn trương gửi đề xuất đối với Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2015 vào đầu tháng 1-2014 để Bộ Tư pháp tổng hợp, lập dự thảo Đề nghị trình Chính phủ cho ý kiến tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 1-2014.

Theo Bộ Tư pháp, năm 2014, tổng số các luật, pháp lệnh các bộ, cơ quan ngang bộ sẽ phối hợp chỉnh lý và Chính phủ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội là 36 dự án (34 luật và 2 pháp lệnh).  

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top