Không dạy và học bằng tiếng nước ngoài với môn chính trị, lịch sử

1 Bảo Anh
ANTĐ Đây là một trong những nội dung đang được Bộ GD-ĐT lấy ý kiến trong dự thảo Quyết định ban hành quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác. 
Theo đó, đối với các nội dung thuộc về các lĩnh vực chính trị, văn hóa, nghệ thuật, lịch sử Việt Nam tại các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp sẽ không dạy học bằng tiếng nước ngoài. Đối với giáo dục phổ thông, việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài chỉ áp dụng đối với các môn khoa học tự  nhiên, công nghệ và tin học theo chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam hoặc chương trình của nước ngoài do Bộ GD-ĐT quy định hoặc phê duyệt. Nhà giáo dạy học bằng tiếng nước ngoài phải đạt chuẩn năng lực ngoại ngữ và dạy đúng chuyên ngành được đào tạo hoặc có chuyên ngành đào tạo phù hợp.

bình luận(1 bình luận)

20x20Nguyễn Tuyến

Không lẽ chúng ta giao tiếp với nước ngoài chỉ gói gọn trong các môn khoa học tự nhiên, công nghệ thông tin? Trong cuộc sống, sinh viên chúng ta cũng cần trao đổi với bạn bè quốc tế những vấn đề xã hội, chính trị, thậm chí lịch sử. Nếu không được trang bị tốt ngoại ngữ, sinh viên chúng ta làm sao dám giao tiếp với bạn bè về xã hội, lịch sử, chính trị; làm sao quảng bá lịch sử oai hùng của Viet Nam, làm sao phản bác đường lưỡi bò bậy bạ của Trung Quốc,... để HS, SV quốc tế có thêm hiểu biết về VN

Cùng chuyên mục
Top