Không có vùng cấm trong xử lý tham nhũng, bất kể người đó là ai

0 Hoàng Phong
ANTD.VN - Ghi nhận, đánh giá cao những thành tích của Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội sau 5 năm tái lập, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng,  Trưởng ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh: “Công tác phòng, chống tham nhũng phải được triển khai kiên trì, quyết liệt, xử lý nghiêm, không có vùng cấm, bất kể người vi phạm là ai”.

Ngày 11-8, đến dự Lễ kỷ niệm niệm 5 năm tái lập Ban Nội chính Thành ủy (7/8/2013-7/8/2018), đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; sơ kết giữa nhiệm kỳ chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVI (2015-2020) có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội. Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội…

Công tác phòng chống tham nhũng có nhiều chuyển biến

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, trực tiếp là Thường trực Thành ủy, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song sau 5 năm tái lập và đi vào hoạt động, công tác nội chính của Đảng bộ thành phố đã có những chuyển biến tích cực.

Ban Nội chính Thành ủy đã tham mưu kịp thời với Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; tham mưu giúp Thường trực Thành ủy chỉ đạo các cơ quan tư pháp thành phố xem xét các vụ án tham nhũng lớn, các vụ án, vụ việc được dư luận xã hội quan tâm, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời đảm bảo nghiêm minh, đúng pháp luật được dư luận, nhân dân đồng tình.

ảnh 1

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chúc mừng Ban Nội chính Thành ủy đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Duy trì và giữ vững ANCT, TTATXH trong mọi tình huống; đảm bảo an toàn cho các sự kiện chính trị, ngoại giao, kinh tế, xã hội diễn ra trên địa bàn thành phố; kiềm chế sự gia tăng của tội phạm và tệ nạn xã hội. Hầu hết các loại tội phạm nghiêm trọng đều giảm về số vụ; không xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong nhân dân; không tồn tại các tụ điểm phức tạp, kéo dài về hình sự và tệ nạn xã hội…

Công tác phòng, chống tham nhũng đã có chuyển biến trên nhiều lĩnh vực. Các cấp, các ngành đã tăng cường công khai minh bạch, tập trung thực hiện cải cách hành chính, quan tâm tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật; mở rộng cơ chế kiểm tra, giám sát của các cơ quan dân cử, Ủy ban MTTQ các cấp, các đoàn thể xã hội; thường xuyên thanh tra, kiểm tra kịp thời chấn chính, khắc phục những bất cập, tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm theo quy định của pháp luật.

Các vụ việc tham nhũng, tiêu cực được điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, tổ chức đảng, chính quyền được tăng cường; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Nhận thức và ý thức phòng chống tham nhũng của các cán bộ, công chức được nâng lên. Với những thành tích đã đạt được, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã được các cấp, các ngành khen thưởng….

ảnh 2

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát huy, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Đối với Chương trình số 07 của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2015-2020), trong giữa nhiệm kỳ, Ban Nội chính Thành ủy đã triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

CATP Hà Nội đã thụ lý 60 vụ với 194 bị can vụ án tham nhũng. Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn đã được phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được đẩy mạnh.

Thành ủy đã tâp trung chỉ đạo tích cực, giải quyết các vụ án tham nhũng theo hướng đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm và làm oan người vô tội. Nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp do cơ quan Trung ương chuyển đến đã được các cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố giải quyết kịp thời, nghiêm minh đúng pháp luật…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng Phan Đình Trạc biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng những thành tích của Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã đạt được trong thời gian qua. Điểm lại những thành tích nổi bật của Ban Nội chính Thành ủy đã đạt được, đặc biệt thực hiện Chương trình số 07 của Thành ủy, đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh:  Đây là cách làm mới, riêng của Hà Nội, thể hiện quyết tâm chính trị cao của Thành ủy trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nhấn mạnh những yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phan Đình Trạc nêu rõ: Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội cần tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của TP Hà Nội để lan tỏa, làm gương cho cả nước; phê phán, lên án, đấu tranh với tham nhũng, lãng phí; tập trung chỉ đạo xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc thẩm quyền của thành phố để ngăn ngừa và xử lý sai phạm.

“Quyết liệt và nâng cao hơn nữa hiệu quả cải cách hành chính, công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền hành chính kỷ cương, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân; phấn đấu chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cũng như chỉ số phòng, chống tham nhũng của thành phố Hà Nội phải đứng đầu cả nước “- đồng chí Phan Đình Trạc lưu ý.

ảnh 3

Đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Ban Nội chính Thành ủy cần chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, để kịp thời phát hiện, xử lý sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương: xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, liêm chính, ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp…; Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định pháp luật các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, nhất là các vụ đã khởi tố, điều tra; thực hiện đúng nguyên tắc: Tích cực, khẩn trương; làm rõ đến đâu xử lý đến đó, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Chỉ đạo kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Ban Nội chính Thành ủy theo Quy định số 04 ngày 25-7-2018 của Ban Bí thư.

Cảm ơn những ý kiến phát biểu của đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình 07 Thành ủy ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao, chúc mừng Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội đã đạt được những thành tích cao trong 5 năm tái lập, hoạt động.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh: Ban Nội chính Thành ủy không được bằng lòng với những kết quả đã đạt được, phải luôn tập trung, quyết tâm cao hơn nữa; tham mưu ngày càng hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm cho Thành ủy, UBND TP. Ban Nội chính cần tiếp tục sắp xếp bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; chỉ ra được những lĩnh vực, các khâu trọng điểm nhằm xây dựng hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề phòng, chống hiệu quả tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò là cơ quan thường trực các ban chỉ đạo quan trọng của thành phố.

“Cán bộ, đảng viên…của Ban Nội chính Thành ủy, ngành nội chính thành phố phải gương mẫu, đi đầu, giữ mình trong sạch, liêm chính, đặc biệt là phải có bản lĩnh vững vàng, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết, trách nhiệm với công việc, dũng cảm, đối mặt với khó khăn, thách thức, đóng góp xây dựng thành phố trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Thành ủy, TP và nhân dân Thủ đô” – đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ.

Cũng trong dịp này, Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận Bằng khen của Thành ủy, UBND TP Hà Nội…

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top