Không có chứng nhận bảo hiểm, bị phạt 100.000 đồng

0 Thành Nam
(ANTĐ) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Theo đó, chủ xe cơ giới phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự theo quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định.

Không có chứng nhận bảo hiểm, bị phạt 100.000 đồng

(ANTĐ) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 103/2008/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Theo đó, chủ xe cơ giới phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự theo quy tắc, điều khoản, biểu phí bảo hiểm do Bộ Tài chính quy định.

Khi tai nạn xảy ra, trong phạm vi mức trách nhiệm bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải bồi thường cho chủ xe cơ giới số tiền mà chủ xe cơ giới đã bồi thường hoặc sẽ phải bồi thường cho người bị thiệt hại.

Trong thời hạn 5 ngày từ ngày xảy ra tai nạn (trừ trường hợp bất khả kháng), chủ xe phải gửi thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp bảo hiểm kèm theo tài liệu quy định trong hồ sơ yêu cầu bồi thường thuộc trách nhiệm của chủ xe cơ giới. Nghị định cũng quy định rõ các hành vi vi phạm, hình thức và mức xử phạt.

Cụ thể, không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm còn hiệu lực, người điều khiển xe môtô, xe gắn máy, xe môtô ba bánh và các loại xe cơ giới tương tự bị phạt 100.000 đồng; người điều khiển ôtô, máy kéo và các loại xe cơ giới tương tự bị phạt 500.000 đồng.

Thành Nam

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top