Không cấp phép xây dựng nếu đất dưới 15m2

0 Phương Minh  
(ANTĐ) - Không cấp giấy phép xây dựng mới, hoặc cải tạo mở rộng diện tích cho các công trình xây dựng trên các thửa đất có diện tích nhỏ hơn 15m2 để tránh tình trạng nhà siêu mỏng.

Không cấp phép xây dựng nếu đất dưới 15m2

(ANTĐ) - Không cấp giấy phép xây dựng mới, hoặc cải tạo mở rộng diện tích cho các công trình xây dựng trên các thửa đất có diện tích nhỏ hơn 15m2 để tránh tình trạng nhà siêu mỏng.

Nhà siêu mỏng trên đường Đào Tấn
Vừa qua tại Hà Nội, Vụ Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng dự thảo Luật Quy hoạch đô thị.

Dự thảo Luật Quy hoạch đô thị nêu rõ: Quy hoạch đô thị phải đảm bảo khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đất đai, các nguồn lực phát triển phù hợp với điều kiện tự nhiên; phải cụ thể hóa và đáp ứng được yêu cầu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị quốc gia và các quy hoạch vùng liên quan...

Điều 50 của dự thảo đã quy định chủ đầu tư phải xin cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng trước khi khởi công xây dựng, hoặc cải tạo công trình. Đối với các thửa đất có diện tích nhỏ hơn 15m2 thì không được cấp giấy phép xây dựng mới, hoặc cải tạo lại nhà để tránh tình trạng nhà siêu mỏng.

Phương Minh  

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top