Không bố trí vốn trái phiếu cho các dự án chưa đủ thủ tục

0 Thái Nguyên
(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 184/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011. Theo đó, các bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải phân bổ trái phiếu Chính phủ cho từng công trình, dự án trước ngày 15-2-2011.

Không bố trí vốn trái phiếu cho các dự án chưa đủ thủ tục

(ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 184/QĐ-TTg về việc giao kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2011. Theo đó, các bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải phân bổ trái phiếu Chính phủ cho từng công trình, dự án trước ngày 15-2-2011.

Quyết định nêu rõ, sẽ không bố trí vốn cho các dự án chưa có quyết định đầu tư, chưa đủ thủ tục khởi công trong năm 2011. Rà soát, loại bỏ các dự án đã có trong danh mục đầu tư bằng nguồn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2003 - 2010, nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định đầu tư hoặc không có điều kiện triển khai…

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ KH-ĐT xác định khả năng huy động nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015 đảm bảo an toàn tài chính tiền tệ quốc gia.

Thái Nguyên

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top