Không bỏ sót đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội

0 An Nhiên
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH đề nghị UBND các tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức thực hiện chế độ, chính sách trên địa bàn; bảo đảm không bỏ sót đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

ảnh 1

Các tỉnh, thành phố cần tăng cường giám sát, không bỏ sót đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội

Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành tăng cường triển khai thực hiện trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

Theo đó, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, đến nay đã có 59/63 tỉnh, thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030” (còn 4 tỉnh Cao Bằng, Nam Định, Quảng Nam, Kiên Giang đang xây dựng kế hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt).

Nhiều tỉnh, thành phố đã ban hành chính sách trợ giúp xã hội đặc thù, trong đó có mở rộng đối tượng hưởng chính sách trợ giúp xã hội, nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội từ 270.000 đồng lên 300.000 đồng đến 405.000 đồng.

Để bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt với những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017-2025 và tầm nhìn đến năm 2030”.

Cụ thể, cần nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội, khả năng nguồn lực của địa phương xem xét quyết định mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, tăng mức trợ cấp xã hội dựa trên nhu cầu tối thiểu của con người, theo vòng đời và theo quy định tại Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI;

Đồng thời, cần trợ giúp khẩn cấp dựa trên mức độ thiệt hại, mức độ tổn thương, hoàn cảnh cụ thể và khả năng khắc phục rủi ro của cá nhân, hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn, mất mùa, dịch bệnh, tác động của biến đối khí hậu, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, nạn nhân của bạo lực gia đình, phụ nữ và trẻ em bị mua bán.

Bộ LĐ-TB&XH cũng đề nghị các tỉnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn thời gian, quy trình giải quyết chính sách trợ giúp xã hội, dựa vào nhu cầu của người dân, công khai, minh bạch đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TB&XH và các văn bản có liên quan khác.

Ngoài ra các tỉnh, thành phố cần tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình tổ chức thực hiện chế độ, chính sách trên địa bàn bảo đảm không bỏ sót đối tượng thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top