Khẩn trương xây dựng văn bản pháp quy mới

0  Thành Nam
(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa có thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo tại cuộc họp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cơ chế, chính sách sau khi Thủ đô được mở rộng.

Khẩn trương xây dựng văn bản pháp quy mới

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa có thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo tại cuộc họp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cơ chế, chính sách sau khi Thủ đô được mở rộng.

Theo đó, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo yêu cầu khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo nguyên tắc: rà soát, phân làm 4 nhóm văn bản. Hoàn thành trước ngày 30-9-2008 là các văn bản có nội dung cơ bản giống nhau, có thể điều chỉnh, bổ sung, hợp nhất để ban hành ngay văn bản thay thế.

Hai nhóm văn bản phải hoàn thành trước ngày 31-12-2008 gồm: các văn bản có nội dung khác biệt không lớn, phải thảo luận hợp nhất, bổ sung, điều chỉnh để ban hành văn bản mới thay thế và các văn bản phải hủy bỏ. Cuối cùng là nhóm văn bản có nội dung cơ bản khác biệt nhau, phải thảo luận kỹ để hợp nhất, đồng thời tiếp thu, cập nhật các luật mới, quy định mới của Trung ương và tình hình thực tiễn của thành phố để xây dựng văn bản mới thay thế. Thời gian hoàn thành các văn bản này dự kiến trước ngày 30-4-2009. Đối với văn bản phải hủy bỏ, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, đối chiếu, tổng hợp danh mục để báo cáo thành phố trước ngày 30-9-2008.    

 Thành Nam

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top