Khẩn trương hoàn thiện Đề cương các hoạt động kỷ niệm

0  Băng Dương
(ANTĐ) - Theo văn bản số 5463 của Văn phòng Chính phủ vừa gửi Bộ VH-TT&DL, UBND các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, UBND các tỉnh: Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thừa Thiên-Huế và các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đã yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT&DL và các cơ quan liên quan hoàn thiện “Đề cương các hoạt động tiến tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm”.

Khẩn trương hoàn thiện Đề cương các hoạt động kỷ niệm

(ANTĐ) - Theo văn bản số 5463 của Văn phòng Chính phủ vừa gửi Bộ VH-TT&DL, UBND các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, UBND các tỉnh: Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thừa Thiên-Huế và các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đã yêu cầu UBND thành phố Hà Nội khẩn trương chủ trì, phối hợp với Bộ VH-TT&DL và các cơ quan liên quan hoàn thiện “Đề cương các hoạt động tiến tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại lễ kỷ niệm”.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ VH-TT&DL chủ trì đôn đốc, UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương xây dựng kế hoạch kỷ niệm tại địa phương, phối hợp với UBND thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch tổng thể kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội của cả nước, báo cáo Phó Thủ tướng trước ngày 30-8-2008. Tại Thông báo số 153/TB-VPCP ngày 1-7-2008, Phó Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ và quy định rõ thời gian thực hiện báo cáo, nhưng đến nay, nhiều cơ quan, đơn vị chưa báo cáo.     

 Băng Dương

 

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top