Khẩn trương ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới

0 Hạ Quỳnh
(ANTĐ) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa yêu cầu Bộ NN&PTNT phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hướng dẫn thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Khẩn trương ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới

(ANTĐ) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa yêu cầu Bộ NN&PTNT phối hợp với các Bộ, ngành liên quan khẩn trương hướng dẫn thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu quốc gia nông thôn mới sẽ sớm được triển khai

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu, các Bộ, ngành có liên quan khẩn trương ban hành các quy chuẩn của Bộ, ngành để làm căn cứ xây dựng nội dung Chương trình Mục tiêu quốc gia nông thôn mới.

Mặt khác, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nội dung tiêu chí đánh giá thực trạng nông thôn mới (mức độ đạt được của từng tiêu chí); xây dựng nhiệm vụ, nội dung nông thôn mới đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 của địa phương, gửi Ban Chỉ đạo xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia về nông thôn mới (Bộ NN&PTNT) trước ngày 31-8-2009 để làm căn cứ tổng hợp xây dựng Chương trình.                        

Hạ Quỳnh

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top