Khai mạc Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội

0 Thành Nam - Tiến Hưng
ANTĐ Sáng nay 1-11, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020 chính thức khai mạc trọng thể tại Cung Văn hóa Hữu nghị với 495 đại biểu, đại diện hơn 39 vạn đảng viên toàn Đảng bộ thành phố tham dự.

Tới dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; đồng chí Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước; các đồng chí nguyên Chủ tịch nước: Lê Đức Anh; Trần Đức Lương; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Văn An, nguyên Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Phạm Thế Duyệt; nguyên Ủy viên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, các đoàn đại biểu các tỉnh, thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố Hà Nội; các đồng chí lão thành cách mạng, anh hùng lao động, đại diện nhân sỹ trí thức, công dân Thủ đô ưu tú…

ảnh 1Phiên khai mạc Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra trọng thể sáng 1-11

Mở đầu, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh, Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, được toàn Đảng và nhân dân cả nước quan tâm theo dõi. Đại hội đánh dấu chặng đường xây dựng, phát triển Thủ đô sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XV và sau hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội khóa XII về điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, khẳng định bước trưởng thành và phát triển toàn diện của Thủ đô Hà Nội trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH, chủ động hội nhập quốc tế.
ảnh 2Đồng chí Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Đồng chí Phạm Quang nghị đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, thảo luận đóng góp được nhiều ý kiến xây dựng các Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố và các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Đặc biệt, về bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Phạm Quang Nghị khẳng định, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn các đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực; có tinh thần trách nhiệm cao; có tư duy đổi mới; những người luôn đặt lợi ích chung của Đảng và nhân dân lên trên lợi ích cá nhân để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đáp ứng yêu cầu về số lượng và cơ cấu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ theo chỉ đạo của Bộ Chính trị; vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa đảm bảo có sự kế thừa, chuyển tiếp và phát triển, để có sự kết hợp tốt nhất về độ tuổi và kinh nghiệm giữa các thế hệ cán bộ; lãnh đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.


Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội trình bày Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2010-2015 trình Đại hội. Đánh giá 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội XV, báo cáo nêu rõ 10 thành tựu của thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2010-2015.
Thứ nhất, kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 5 năm 2011-2015 tăng 9,23%, gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước. Thu nhập bình quân đầu người khoảng 3.600 USD/năm, tăng gấp 1,8 lần so với năm 2010. Thứ hai, quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị được chú trọng và có chuyển biến, tiến bộ rõ rệt.

Thứ ba, công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực, đời sống của nông dân tiếp tục được cải thiện. Thứ tư, an sinh xã hội được đảm bảo, chất lượng cuộc sống của nhân dân từng bước được nâng cao. Thứ năm, văn hóa tiếp tục phát triển. Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đạt kết quả đáng ghi nhận. Thứ sáu, khoa học và công nghệ được đẩy mạnh. Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển, chất lượng nguồn nhân lực được coi trọng. Thứ bảy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô được giữ vững. Quốc phòng và quân sự địa phương được củng cố, tăng cường. Thứ tám, hoạt động đối ngoại, hội nhập, hợp tác phát triển tiếp tục được đẩy mạnh. Vị thế, uy tín của Thủ đô ngày càng được nâng cao. Thứ chín, hệ thống chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội các cấp được củng cố, kiện toàn, chất lượng hoạt động được nâng lên. Thứ mười, công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng, tạo được chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ được nâng cao. 

Tiếp tục chương trình Đại hội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XV. Theo đó, về công tác lãnh đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và Thành ủy, Thành ủy Hà Nội đánh giá, công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương và của Thành ủy trong nhiệm kỳ qua, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ Thành phố được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, bài bản, khoa học. Việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng tiếp tục được đổi mới, gắn với việc chỉ đạo xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch cụ thể, sát hợp với tình hình thực tiễn của Thành phố để triển khai thực hiện, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Về lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới, Thành ủy Hà Nội nhìn nhận, đã chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế, đặc biệt là Nghị quyết số 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; lãnh đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy mạnh phát triển kinh tế. Năm năm qua, kinh tế Thủ đô đã vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục phát triển đúng hướng và đạt mức tăng trưởng khá: Bình quân 5 năm, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 9,23%/năm, gấp gần 1,6 lần bình quân chung của cả nước; thu nhập bình quân đầu người 3,6 ngàn USD, tăng 1,8 lần so với năm 2010. Tổng đầu tư xã hội tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2006 - 2010. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn 5 năm ước đạt 1 triệu 400 ngàn tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với giai đoạn 2005 - 2010. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 5 năm ước đạt trên 714,5 ngàn tỷ đồng, bình quân tăng 7,1%/năm. Đời sống của nhân dân Thủ đô tiếp tục được cải thiện và nâng cao.

Về hạn chế, khuyết điểm, Thành ủy Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận, trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế còn thiếu cơ chế, chính sách, giải pháp đặc thù, khả thi và chưa đồng bộ để khai thác, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Việc chủ động giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh còn hạn chế. Lãnh đạo phát triển văn hóa có mặt chưa tương xứng với vai trò, vị thế Thủ đô. Ý thức chấp hành luật giao thông, nếp sống, trật tự, văn minh đô thị của một bộ phận cán bộ, công chức và người dân chuyển biến chưa rõ nét… Quản lý, điều hành của một số cấp, ngành, lĩnh vực chưa sâu sát, quyết liệt, thậm chí có nơi buông lỏng; một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức tinh thần trách nhiệm yếu, giải quyết công việc thiếu năng động, sáng tạo, có việc còn chủ quan, nóng vội. Những biểu hiện nhũng nhiễu, tiêu cực chưa được kiểm tra, xử lý triệt để…

Tại phiên làm việc sáng 1-11, đồng chí Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Đại hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, là trung tâm đầu não về các mặt chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế... 5 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, thành phố Hà Nội phải giải quyết một khối lượng công việc rất lớn, nhiều việc mới, việc khó, phức tạp phát sinh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Trung ương và của Đảng bộ, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

ảnh 3Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo đại hội

Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng khá cao. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 5 năm 2011 - 2015 tăng 9,3%, gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước. Lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là công tác xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo sâu sát, quyết liệt. Quy hoạch, xây dựng, quản lý, phát triển đô thị có nhiều tiến bộ, tập trung cho đầu tư, phát triển đồng bộ và từng bước hiện đại kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là xây dựng hạ tầng giao thông, điện, cấp thoát nước, cải thiện môi trường. Lĩnh vực phát triển văn hóa - xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có nhiều tiến bộ; nhiều chỉ tiêu về văn hóa, giáo dục - đào tạo, thể thao thành tích cao, tiếp tục dẫn đầu cả nước. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực; quan hệ đối ngoại được tăng cường…

Tổng Bí thư đánh giá, Đảng bộ Hà Nội đã vận dụng sáng tạo đường lối đổi mới của Đảng, bám sát thực tiễn phong phú, sinh động của Thủ đô; đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, tạo sự chuyển biến toàn diện, rõ rệt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội Thủ đô, đóng góp tích cực vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của cả nước, xứng đáng với vai trò, trách nhiệm và vị thế của Thủ đô. Chỉ ra một số mặt hạn chế, yếu kém của thành phố, Tổng Bí thư đề nghị đại hội cần đi sâu phân tích, làm rõ những yếu kém, khuyết điểm đó, rút ra những kinh nghiệm thực tiễn của nhiệm kỳ qua để có cơ sở đề ra các biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm trong thời gian tới. 

Tổng Bí thư lưu ý, Thủ đô Hà Nội cần phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, vai trò, vị thế của Thủ đô, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, các quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chủ động phát huy nội lực, tiềm năng, thế mạnh, những thành tựu và kinh nghiệm từ tổng kết thực tiễn, Đảng bộ Thủ đô cần nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo hơn nữa, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, điều hành bảo đảm hiệu quả, thiết thực; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và những giải pháp khả thi để tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, tạo chuyển biến toàn diện, mạnh mẽ hơn trên các lĩnh vực công tác trọng tâm; xây dựng, phát triển Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại xứng đáng với vai trò, vị thế Thủ đô, trái tim của đất nước, là động lực phát triển của Vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. 

Cùng với đó, cần tiếp tục thực hiện tốt chủ trương cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện đồng bộ ba đột phá chiến lược. Hà Nội phải đi đầu trong việc nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của kinh tế, trọng tâm là tiếp tục thực hiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy mọi khả năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục - đào tạo, gắn với phát triển và đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ; xây dựng hệ thống hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông và hạ tầng đô thị. Chú trọng phát triển các dịch vụ trình độ, chất lượng cao; các ngành, sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng lớn, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng, gắn với các vùng chuyên canh và xây dựng nông thôn mới; giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế.

Tổng Bí  thư cho rằng, Hà Nội đang trong quá trình phát triển, tốc độ đô thị hóa rất nhanh, tạo ra nhiều áp lực về hạ tầng kinh tế - xã hội và gia tăng dân số. Vì vậy, cần nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; phát triển đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng; làm tốt hơn nữa công tác quản lý đô thị, đặc biệt là trật tự xây dựng, an toàn giao thông, kỷ cương và văn minh đô thị; hạ tầng thông tin - truyền thông. Tập trung giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc, trước hết là nhà ở đô thị, cấp thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, quản lý dân cư. Tăng cường quản lý khai thác, sử dụng có hiệu quả và bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu…

Tổng Bí thư cũng yêu cầu Hà Nội tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh và trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đơi các cơ quan đầu não, các hoạt động của Đảng và Nhà nước, các hoạt động đối ngoại quốc gia, các sự kiện chính trị lớn diên xra trên địa bàn TP; xây dựng thế trận lòng dân, kiên quyết đấu trnah làm thất bại các hoạt động chống phá của các thế lực xấu, thù địch , phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, chủ động có các phương án phòng ngừa và kịp thời xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh, không để bị động bất ngờ.

Hà Nội ngàn năm văn hiến là bộ mặt, là niềm tự hào của quốc gia. Người Hà nội phải sống thực sự có văn hoá, tiêu biểu cho văn hoá của dân tộc. Đó là lối sống nhân ái, nghĩa tình, thuỷ chung, trong sáng, tônt rọng pháp luật. Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường mở cửa hội nhập, chúng ta càng phải đặc biệt chú trọng vấn đề này. Đây là bản chất của chế độ ta, là bản sắc của người Hà Nội. Bên cạnh việc giữ gìn phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, cả vật thể và phi vật thể, sáng tác, sáng tạo các giá trị văn hoá mới, Hà Nội phải có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch.

Tổng Bí thư cũng đề nghị Hà Nội phải đặc biệt chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp của Thành phố trong sạch, vững mạnh; tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, trọng tâm là thực hiện nghiêm túc và nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; kiên quyết phòng, chống, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, trước hết là người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị thực sự gương mẫu, trong sạch vững mạnh; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu…củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ và đội ngũ cán bộ, đảng viên…

ảnh 4Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị tặng hoa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội họp từ chiều qua 31-10 tới ngày 3-11. Chủ đề của Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVI là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XV; quyết định phương hướng nhiệm vụ, mục tiêu và các giải pháp 5 năm 2015-2020; đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; lựa chọn và bầu 75 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI; bầu đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (trong đó có 4 đại biểu đương nhiên, 57 đại biểu bầu tại Đại hội).

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top