Kết nạp 1.964 đảng viên khối doanh nghiệp

0 Thành Nam
ANTĐ Ngày 4-3, Thành ủy Hà Nội đã sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, giai đoạn đến năm 2020”. 
Sau 2 năm thực hiện, TP đã thành lập mới được 353 tổ chức Đảng, 667 tổ chức công đoàn, gần 200 tổ chức đoàn, hội thanh niên, trên 100 tổ chức hội phụ nữ; kết nạp mới 1.964 đảng viên, trên 74.000 đoàn viên công đoàn... Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến chỉ đạo, các cấp ủy đảng, chính quyền phải có nhiều biện pháp nhằm giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Đồng thời, cần coi trọng, củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt của những tổ chức đảng, đoàn thể ở những nơi đã thành lập. Kịp thời rút kinh nghiệm và tiếp tục thực hiện việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top