Hủy bỏ ngay quy hoạch không có tính khả thi

0 Chính Trung
(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 46/KH- UBND về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư trên địa bàn TP Hà Nội.

Hủy bỏ ngay quy hoạch không có tính khả thi

(ANTĐ) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 46/KH- UBND về tăng cường quản lý sử dụng đất của các quy hoạch và dự án đầu tư trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, UBND TP yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể về quản lý đất đai, về giá đất, về vận dụng thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải quyết việc làm và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và theo đúng các quy định của pháp luật.

Hà Nội quyết tâm chấn chỉnh công tác giao đất dự án

Đồng thời, rà soát, xử lý việc lập quy hoạch có sử dụng đất theo quy định tại khoản 3, điều 29 của Luật Đất đai năm 2003. Cần đánh giá từng quy hoạch đang bị coi là “treo” và xử lý theo hướng sau: Những quy hoạch có thể thực hiện sớm thì tập trung nguồn lực để thực hiện ngay, không để kéo dài.

Những quy hoạch xét cần thiết nhưng trước mắt chưa có khả năng thực hiện ngay thì điều chỉnh mốc thời gian cho phù hợp. Những quy hoạch không hợp lý, không có tính khả thi thì phải quyết định hủy bỏ ngay và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc điều chỉnh quy hoạch.

Đặc biệt, phải bãi bỏ và chấm dứt ngay việc tùy tiện đặt ra các quy định trái pháp luật nhằm hạn chế quyền của người sử dụng đất trong vùng quy hoạch cũng như thực hiện đúng chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải quyết việc làm và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất... Ngoài ra, phải cần chấn chỉnh công tác giao và cho thuê đất, đặc biệt phải xem xét kỹ nhu cầu sử dụng đất, hiệu quả và tính khả thi của dự án, khả năng thực sự của nhà đầu tư trước khi quyết định giao, cho thuê đất...

UBND TP giao các cơ quan liên quan thực hiện và hoàn thành những nội dung trên trước ngày 20-6-2007.

Chính Trung

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top