Hướng dẫn tính tiền điện theo giá mới

0 Vân Hằng
(ANTĐ) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản hướng dẫn cách tính tiền điện theo giá bán mới, áp dụng trong tháng điều chỉnh giá điện.

Hướng dẫn tính tiền điện theo giá mới

(ANTĐ) - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có văn bản hướng dẫn cách tính tiền điện theo giá bán mới, áp dụng trong tháng điều chỉnh giá điện.

Theo đó, ngày 1-3, những khách hàng mua điện cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sẽ được chốt công tơ trước và tính tiền điện theo cách: sản lượng để tính giá điện cũ căn cứ vào mức chênh lệch chỉ số ghi được tại ngày 1-3 và chỉ số công tơ của kỳ chốt liền kề trước; sản lượng để tính giá điện mới sẽ căn cứ vào chỉ số ghi ngày 1-3 và chỉ số công tơ hiện tại.

Những khách hàng không chốt công tơ trong ngày 1-3 (khách hàng mua điện sinh hoạt), sản lượng điện để tính giá cũ sẽ tính bằng: sản lượng điện tiêu thụ trong tháng tính tiền (S): số ngày sử dụng điện thực tế (T) x số ngày tính giá cũ. Sản lượng điện tính giá mới bằng: S - sản lượng tính giá cũ.                   

Vân Hằng

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top