Hướng dẫn tính mức lương cơ bản mới

0 Thái Nguyên
ANTĐ Liên Bộ Nội vụ - Tài chính đã ban hành Thông tư số 01/2012/TTLT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 1-5-2012 đối với cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp. 

Theo đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức, mức lương mới áp dụng từ ngày 1-5-2012 được tính theo công thức: Mức lương thực hiện từ 1-5-2012 = mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng x hệ số lương hiện hưởng.

Các khoản phụ cấp tính theo mức lương tối thiểu chung được tính là:  Mức phụ cấp thực hiện từ 1-5-2012 = mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng x hệ số phụ cấp hiện hưởng.

Riêng các khoản phụ cấp quy định bằng mức tiền cụ thể vẫn giữ nguyên theo quy định hiện hành. Thông tư này có hiệu lực từ 1-6-2012, các khoản trích và các chế độ được hưởng tính theo mức lương tối thiểu chung được tính lại tương ứng từ ngày 1-5-2012.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top