Hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội với lao động nước ngoài

0 An Nhiên
ANTD.VN -  Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn gửi các tỉnh, thành phố hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

ảnh 1

Công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đối tượng tham gia bắt buộc là người lao động theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP. Mức đóng, phương thức đóng của người lao động, đơn vị sử dụng lao động; tiền lương làm căn cứ đóng, thực hiện theo quy định tại các Điều 12, Điều 13, Điều 14 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP.

Hồ sơ, biểu mẫu quản lý thu  được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14-4-2017; tờ khai bảo hiểm xã hội tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS) thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (hồ sơ và các biểu mẫu bằng tiếng Việt và tiếng Anh).

Khi kê khai mẫu TK1-TS cần lưu ý: Đối với người lao động đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu và chưa được cấp mã số bảo hiểm xã hội, thì kê khai các nội dung, thông tin tại các Điểm 01, 02, 03, 04, 07.1, 07.2, 07.3, 07.4, 0.8, 0.9, 13 Mục I.

Đối với người lao động đã được cấp mã số bảo hiểm xã hội, kê khai các nội dung từ 01 đến 05, Mục II. Khi có thay đổi thông tin (về tên, họ, mã số bảo hiểm xã hội, giới tính, quốc tịch…) thì kê khai các nội dung 01, 02, 03, 04 và 05 Mục II.

Về ghi họ, tên, giới tính, quốc tịch vào các mẫu biểu theo chữ viết phiên âm quốc tế. Trường hợp có hồ sơ kèm theo để thay đổi thông tin, mà hồ sơ do cơ quan nước ngoài cấp, thì phải được dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Ban Thu, Ban Sổ- Thẻ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện theo quy định; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện mẫu biểu thu và mẫu sổ bảo hiểm xã hội đối với lao động là công dân nước ngoài.

Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm điều chỉnh phần mềm quản lý thu- sổ thẻ, để bảo hiểm xã hội các địa phương tổ chức thực hiện công tác thu, quản lý thu bảo hiểm xã hội; cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội đối với lao động là công dân nước ngoài theo đúng quy định. Hướng dẫn các đơn vị cung cấp dịch vụ kê khai hồ sơ điện tử điều chỉnh phần mềm, đảm bảo kê khai tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động là công dân nước ngoài theo quy định.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top