Hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo giá dịch vụ

0 An Nhiên
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh khẩn trương kiểm tra rà soát các chi phí khám chữa bệnh BHYT theo giá dịch vụ, xác định số tiền được thanh toán, số tiền không chấp nhận thanh toán để thực hiện thanh toán bổ sung các chi phí chưa được cơ quan BHXH thanh toán vào kỳ quyết toán của năm 2019.

ảnh 1

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu khẩn trương kiểm tra rà soát các chi phí khám chữa bệnh BHYT theo giá dịch vụ chưa được chấp nhận thanh toán

Bảo hiểm Xã hội đang triển khai hướng dẫn đối với các cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương trên cả nước về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) theo giá dịch vụ.    

Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/5/2019 của Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2019 về việc giải quyết khó khăn vướng mắc trong việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh nghiên cứu, thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3385/BYT-KH-TC của Bộ Y tế.

Trong đó lưu ý một số nội dung về chi phí liên quan đến định mức tính giá tạm thời chưa thanh toán năm 2017, 2018.

Cụ thể, về chi phí liên quan đến định mức tính giá tạm thời chưa thanh toán năm 2017, theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội các tỉnh, tổng chi phí cơ quan bảo hiểm xã hội tạm thời chưa chấp nhận thanh toán với cơ sở khám chữa bệnh năm 2017 là hơn 2.200 tỷ đồng.

Trong đó, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chưa chấp nhận thanh toán chi phí năm 2017 số tiền là hơn 738 tỷ đồng.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cần phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh kiểm tra, rà soát lại chi phí. Trước khi thực hiện thanh toán có biên bản xác nhận số tiền chưa được cơ quan BHYT thanh toán, số tiền đã được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán, số tiền trùng lặp giữa Phụ lục 02a hoặc Phụ lục 02b với Phụ lục 01 và số tiền ngày giường nằm ghép không thanh toán (nếu có).

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội các tỉnh cần xác định các trường hợp người bệnh nằm ghép để thanh toán theo đúng quy định tại Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của liên Bộ Y tế - Tài chính. Việc xác định số ngày giường người bệnh nằm ghép căn cứ vào số người bệnh nằm điều trị nội trú trong ngày (bao gồm cả người bệnh BHYT và người bệnh dịch vụ) và số giường bệnh thực kê tại từng thời điểm tại mỗi khoa phòng điều trị, BHXH các tỉnh yêu cầu cơ sở khám chữa bệnh cung cấp và xác nhận trong biên bản số ngày giường của người bệnh dịch vụ làm căn cứ tính toán, xác định ngày giường nằm ghép của người bệnh BHYT.

Đối với chi phí liên quan đến định mức tính giá chưa thanh toán năm 2018 và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các tỉnh, thành phố phải phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh tổng hợp, rà soát ký biên bản xác nhận số tiền chưa thanh toán liên quan đến định mức tính giá chưa thanh toán năm 2018 và theo hướng dẫn tại Công văn số 288/BHXH-CSYT ngày 25/01/2019, Công văn số 1088/BHXH-CSYT ngày 05/4/2019 của BHXH Việt Nam.

Bên cạnh đó, các cơ quan Bảo hiểm xã hội địa phương phải khẩn trương kiểm tra rà soát các chi phí nêu trên, xác định số tiền được thanh toán, số tiền không chấp nhận thanh toán, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, thực hiện thanh toán bổ sung các chi phí chưa được cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán vào kỳ quyết toán của năm 2019.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top