Hướng dẫn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho lao động nước ngoài

0 An Nhiên
ANTD.VN - Từ năm 2022, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ đóng 8% mức lương hàng tháng cho chế độ tử tuất và hưu trí. 

ảnh 1

Lao động nước ngoài tại Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng các chế độ như công dân nước sở tại

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Theo đó, đối tượng, công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc khi có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam.

Nghị định quy định, từ ngày ngày 1-1-2022, đối tượng điều chỉnh của Nghị định sẽ đóng hàng tháng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Trường hợp người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.

Người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động như sau: 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 1-1-2022.

Trường hợp người lao động mà giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động và thuộc diện áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì người lao động và người sử dụng lao động chỉ đóng bảo hiểm xã hội đối với hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.

Riêng tham gia vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao động phải đóng theo từng hợp đồng lao động đã giao kết.

Người lao động là đối tượng của Nghị định 143/2018/NĐ-CP thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc sau đây: ốm đau; thai sản; bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất.

Mức hưởng và chế độ hưởng đều được áp dụng như trường hợp của lao động Việt Nam trong Luật Bảo hiểm xã hội.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1-12-2018.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top