Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ giai đoạn 2018-2021

0 An Nhiên
ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 4894/BHXH-CSXH gửi bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ.

ảnh 1

Khoảng 91.000 lao động nữ nghỉ hưu giai đoạn 2018-2021 sẽ được điều chỉnh tăng lương hưu

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thực hiện điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Nghị định số 153/2018/NĐ-CP đối với đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý, bao gồm các trường hợp đã được Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân giải quyết hưởng lương hưu từ ngày 1-1-2018 đến trước ngày Nghị định số 153/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Đây là việc cụ thể hoá Nghị định số 153/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 07-11-2018 nhằm điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.

Những lao động nữ này bị tác động bất lợi hơn so với lao động nam do thay đổi cách tính lương hưu theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 so với Luật bảo hiểm xã hội năm 2006.

Theo công văn hướng dẫn này, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tiến hành chi trả tiền truy lĩnh phần lương hưu chênh lệch tăng thêm giữa mức lương hưu trước và sau khi thực hiện điều chỉnh đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ ngày 1-1-2018 đến trước ngày nhận lương hưu mới theo quy định tại Nghị định số 153/2018/NĐ-CP.

Đồng thời, lập báo cáo kết quả đối tượng được điều chỉnh và tổng quỹ chi trả lương hưu tăng thêm của năm trước theo Mẫu số 01-NĐ153, gửi đến Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH Việt Nam) trước ngày 10-1-2019.

Đối với Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu hai cơ quan thực hiện giải quyết điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Nghị định số 153/2018/NĐ-CP đối với trường hợp thuộc thẩm quyền quản lý bắt đầu hưởng lương hưu từ ngày Nghị định có hiệu lực thi hành.

Đặc biệt, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, hướng dẫn.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top