Hợp nhất Báo Bưu điện Việt Nam và Báo điện tử Vietnamnet

0 Hà Linh
ANTD.VN - Theo Quyết định số 820/QĐ-BTTTT ngày 30-5 của Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), Báo VietNamNet trực thuộc Bộ TT-TT, cơ quan báo chí mới được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Báo Bưu điện Việt Nam và báo điện tử VietNamNet.

ảnh 1

Hợp nhất Báo điện tử Vietnamnet.vn và Báo Bưu điện Việt Nam

Quyết định 820/QĐ-BTTTT nêu rõ, Báo VietNamnet là đơn vị trực thuộc Bộ TT-TT, được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Báo Bưu điện Việt Nam và Báo điện tử VietNamNet.

Báo VietNamNet (mới) là đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo Luật Báo chí và các quy định khác liên quan, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có trụ sở chính tại Hà Nội…

Đây là cơ quan báo chí đa phương tiện, có nhiều ấn phẩm, thực hiện chức năng cơ quan ngôn luận của Bộ TT-TT, thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền vì sự nghiệp phát triển các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Về cơ cấu tổ chức, biên chế của Báo gồm lãnh đạo Báo VietNamNet (Tổng biên tập và các Phó Tổng biên tập). 

Báo gồm các ấn phẩm: VietNamNet; Bưu điện Việt Nam và duy trì Infonet.vn hiện nay là một phiên bản điện tử của ấn phẩm Bưu điện Việt Nam thuộc Báo VietNamNet (mới).

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các ấn phẩm do Tổng biên tập Báo VietNamNet xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định.

Về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Báo VietNamNet, Tổng biên tập/Hội đồng quản lý Báo có quyền quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính được giao.

Báo VietNamNet (mới) kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ hợp pháp của Báo Bưu điện Việt Nam và Báo điện tử VietNamNet, có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao từ Báo Bưu điện Việt Nam và Báo điện tử VietNamNet, duy trì ổn định hoạt động tin bài.

Theo quyết định, Báo Bưu điện Việt Nam và Báo điện tử VietNamNet có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác.

bình luận(0 bình luận)

Cùng chuyên mục
Top